Invoeringsplan Wmo

Inleiding

De gemeente wordt per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een deel van de zorg die vanuit de AWBZ wordt gefinancierd. Het gaat om de begeleiding van (zelfstandig wonende) mensen met een matige tot zware beperking die langdurige zorg nodig hebben, met als doel het bevorderen, behouden of vergroten van zelfredzaamheid. Dit invoeringsplan geeft een overzicht van de veranderingen in de Wmo en laat zien hoe onze gemeente zich voorbereidt op de veranderende taken. De Awbz (Algemene wet bijzondere ziektekosten) functie begeleiding wordt gedecentraliseerd naar de gemeente.

Documenttype

Overig

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen