Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Inleiding

De afgelopen jaren was er in de Wmo 2007 een verplichting tot het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek. Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Het onderzoek is niet meer gericht op de tevredenheid van cliënten, maar op hun ervaringen. Gemeenten zijn verplicht om minimaal een korte set van tien vragen af te nemen, en hebben daarnaast de mogelijkheid om aanvullende vragen op te nemen. De verplichte vragenlijst is in opdracht van VNG en VWS ontwikkeld door BMC.

In opdracht van de gemeente Olst-Wijhe heeft het team Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer in het voorjaar van 2016 het eerste cliëntervaringsonderzoek vanuit de Wmo 2015 uitgevoerd. Naast de tien verplichte vragen is een selectie van vragen uit het vroegere klanttevredenheidsonderzoek opgenomen, aangevuld met vragen over ondersteuning en begeleiding. Voor het onderzoek zijn 738 cliënten benaderd met het verzoek een vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Van de aangeschreven cliënten hebben er 303 een bruikbaar ingevulde vragenlijst teruggestuurd, een respons van 41%.

Periode

Vanaf 1 januari 2016 tot 31 december 2016

Documenttype

Onderzoek

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen