Beleidsplan transitie jeugdzorg

Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor (de financiering en uitvoering van) alle vormen van jeugdzorg. De volgende voorzieningen worden gedecentraliseerd: de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, de gesloten jeugdzorg, de jeugd-GGz, de jeugd-LVB, de begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen, vervoer bij begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen, kortdurend verblijf van jeugdigen, forensische hulp voor jeugdigen en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering. Wij voeren al taken uit op het gebied van zorg voor onze jeugdigen: de jeugdgezondheidszorg (op grond van de WPG) en het preventieve jeugdbeleid (op grond van de Wmo, prestatieveld 2) waar taken als informatie en advies, signalering, licht ambulante hulpverlening, toeleiding naar zorg, de coördinatie van zorg en monitoring en screening onder vallen. Hier komen alle taken bij die nu nog onder de verantwoordelijkheid van andere bestuurslagen vallen.

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen