Beleidsplan Gezond en vitaal

Inleiding

Voor u ligt de derde nota lokaal gezondheidsbeleid “Olst-Wijhe, gezond en vitaal”, dit keer voor de periode 2013 - 2016. Volgens de Wet Publieke Gezondheid zijn gemeenten verplicht om iedere vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid te maken, met daarin de ambities, keuzes en prioriteiten op het gebied van volksgezondheid en preventie. Niet alleen deze wettelijke verplichting beweegt ons tot het opstellen van een nota lokaal gezondheidsbeleid. Er zijn meerdere redenen denkbaar voor het voeren van een gezondheidsbeleid. Een goede gezondheid levert veel op. Gezonde mensen hebben in het algemeen een betere kwaliteit van leven, kunnen beter voor zichzelf zorgen en doen minder beroep op zorg. Ook kunnen ze langer en beter participeren in onze samenleving, of het nu op de arbeidsmarkt is of als vrijwilliger. Investeren in gezondheid loont dus op vele fronten.

 

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen