Nota van beantwoording zienswijzen notitie Preventie- en handhavingsplan, Integrale Aanpak Drank- en Horecawet

Inleiding

In deze nota zijn de resultaten opgenomen van de terinzagelegging van de ontwerpnotitie Preventie- en handhavingsplan; Integrale Aanpak Drank- en Horecawet.

Documenttype

Overig

Bijlage

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen