Detailhandelsvisie

Inleiding

In de afgelopen jaren hebben zich veel veranderingen in de economie en

maatschappij voorgedaan. Veranderingen op het gebied van gebruik van

sociale media, toename van digitalisering en mobiliteit, toenemende vergrijzing

en ontgroening. Dat vraagt van de gemeente Olst-Wijhe dan ook om visies

te actualiseren of in samenhang nieuw op te stellen. In de jaren 2016 en

2017 zijn een nieuwe Structuurvisie, Woonvisie, Verkeersstudie Olst en een

Detailhandelsvisie opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

Voorliggende Detailhandelsvisie 2017-2021 gaat in op de detailhandel in de

dorpen Olst en Wijhe en welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan met

invloed op de detailhandel.

De ‘Visie’ is gericht op de ambitie om vitale kernwinkelgebieden te behouden

en waar mogelijk te versterken, alsmede het verbinden met de kansen en

mogelijkheden, zoals in de Structuurvisie ‘Ruimte voor initiatief en innovatie’

worden genoemd. Samenwerking tussen diverse partijen die actief zijn in

onder meer detailhandel, horeca en toerisme/recreatie is van groot belang

om consumenten te verleiden Euro's te besteden in Olst-Wijhe. Een goede

promotie en marketing is nodig om de identiteit van onze gemeente te

versterken en bekendheid te vergroten om zo de voordelen van het IJsselfront

Olst-Wijhe te kunnen benutten. Daarbij hoort een ondernemende instelling

met oog voor partnership en bereidheid tot het gezamenlijk investeren in de

toekomst. Om de centra in Olst en Wijhe ook voor de

komende jaren attractief en interessant te houden is er

‘werk aan de winkel’.

Periode

Vanaf 1 januari 2017 tot 31 december 2021

Documenttype

Visie

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen