Beroepen en bedrijfsmatige activiteiten aan huis

Inleiding

De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken tot ontplooiing van beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten bij woningen in de bebouwde kom. Dergelijke verzoeken dienen te worden getoetst aan het bestemmingsplan. In de meeste bestemmingsplannen zijn woongebieden omschreven met de bestemming woondoeleinden en zijn er geen nadere regelingen opgenomen.

Periode

Vanaf 1 januari 2011

Publicatiegegevens

18 april 2003

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen