Reactienota college op Algemene Beschouwingen van de raadsfracties op de Kadernota 2017 - 2020

Inleiding

Het college dankt de fracties voor hun bijdrage in eerste termijn.

Gelet op uw wens om de kadernota nog in juli te behandelen en de late beschikbaarheid van de mei-circulaire heeft uw raad niet veel tijd voor bestudering gehad. Het tijdschema is niettemin gehaald en dat stemt tot tevredenheid.

Alle fracties schenken aandacht aan het snel gekantelde financiële perspectief in de kadernota 2017-2020 ten opzichte van het geschetste perspectief bij de (meer)jarenbegroting 2016-2019.

Uitgangspunt voor ons college is een sluitend meerjarenperspectief waarbij wij stap voor stap onder de gegeven omstandigheden werken aan dekkingsoplossingen. Deze kadernota biedt de mogelijkheid om met uw raad tijdig opiniërend te spreken over de richting van de te zetten stappen.

Periode

Vanaf 1 januari 2017 tot 31 december 2020

Documenttype

Overig

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen