Kadernota 2022-2025

Inleiding

De gemeentelijke kadernota geeft inzicht in het financiële huishoudboekje voor de komende vier jaar. Op basis hiervan wordt in het najaar de begroting voor 2022 en de meerjarenraming voor 2023-2025 gemaakt. Voor deze begroting is het de bedoeling dat de geschatte inkomsten en de geschatte uitgaven in evenwicht zijn. 
Bijlagen zijn een amendementen en moties van de verschillende fracties. Deze behoren bij de Kadernota 2022 - 2025. Deze amendementen en moties betekenen wijzigingen op deze kadernota. De consequenties hiervan worden vastgesteld bij de begroting 2022.

Periode

Vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2025

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen