Jaarstukken 2015

Inleiding

In het jaarverslag en de jaarrekening 2015 leggen wij verantwoording over de realisatie van het voorgenomen beleid uit de Beleids- en financiële begroting 2015.

De opzet van het jaarverslag is gebaseerd op de indeling van de Beleidsbegroting 2015. In het

jaarverslag is de verantwoording opgenomen met betrekking tot de negen programma’s, de algemene dekkingsmiddelen en de zeven paragrafen uit de beleidsbegroting 2015. Kenmerkend voor de programmabegroting is het drieluik: wat willen we bereiken, wat gaan we daar voor doen en wat mag het kosten? Het jaarverslag geeft antwoord op de vragen wat wilden wij bereiken, wat hebben wij bereikt, wat hebben wij hiervoor gedaan en wat heeft het gekost?

Conclusies

Het financiële resultaat ten opzichte van de begroting 2015 is afgerond € 1.560.000 positief. In dit voordelige resultaat zijn de voorgenomen toevoegingen en onttrekking aan reserves verwerkt.

Periode

Vanaf 29 juni 2016 tot 31 december 2021

Documenttype

Jaarverslag

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen