Jaarstukken 2014

Inleiding

In het jaarverslag en de jaarrekening 2014 wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van het voorgenomen beleid uit de Beleids- en financiële begroting 2014.rogramma’s, de algemene dekkingsmiddelen en de zeven paragrafen uit de beleidsbegroting 2014. Kenmerkend voor de programmabegroting is het drieluik: wat willen we bereiken, wat gaan we daar voor doen  en wat mag het kosten? Het jaarverslag geeft antwoord op de vragen wat wilden wij bereiken, wat hebben wij bereikt, wat hebben wij hiervoor gedaan en wat heeft het gekost?

De opzet van het jaarverslag is gebaseerd op de indeling van de Beleidsbegroting 2014. In het jaarverslag is de verantwoording opgenomen met betrekking tot de negen p

Conclusies

Het financieel resultaat ten opzichte van de begroting 2014 is € 711.000 voordelig, inclusief toevoegingen aan en onttrekking aan de reserves.

Documenttype

Jaarverslag

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen