Financiële rapportage sociaal domein

Inleiding

In 2014 zijn intensieve voorbereidingen getroffen voor de beleidsmatige en organisatorische invoering van de zogenoemde drie decentralisaties per 1 januari 2015: de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet.

Een transitieproces dat naast nieuwe gemeentelijke beleidskaders tot veel veranderingen heeft geleid in de uitvoering (andere vormen van toegang tot voorzieningen) en daarmee uiteindelijk ook een grote impact heeft gehad op onze inwoners, gebruikers van voorzieningen in het sociale domein. In raadsgesprekken zijn deze inhoudelijke veranderingen en de effecten daarvan voor de verschillende uitvoeringsorganisaties en onze inwoners in de afgelopen periode aan de orde geweest. Naast het inhoudelijke veranderingsproces hebben de decentralisaties uiteraard ook forse financiële
consequenties. In deze rapportage wordt een geactualiseerd beeld gegeven van het financieel meerjarenperspectief sociaal domein. Dit geactualiseerde beeld is gebaseerd op de ervaringen van het eerste uitvoeringsjaar, de meest actuele contractinformatie en de tot op dit moment bekende informatie over de te verwachten bijdragen vanuit de rijksoverheid.

Periode

Vanaf 1 januari 2016 tot 31 december 2016

Documenttype

Jaarverslag

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen