Beleids- en financiële begroting 2021-2024

Inleiding

De ontwerpbegroting 2021 is een beleidsarme begroting. Dit jaar is de samenleving getroffen door de coronacrisis, die een grote impact heeft op de samenleving. De gevolgen van de coronacrisis vragen nog onverminderd de aandacht. Mede daarom is er dit jaar geen kadernota uitgebracht. Wel heeft uw raad ingestemd met de Begrotingsrichtlijnen 2021-2024 voor de begroting 2021-2024. Deze vormen de basis voor de aangeboden begroting.

Periode

Vanaf 1 januari 2021 tot 31 december 2021

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen