Beleids- en financiële begroting 2020-2023

Inleiding

De ontwerpbegroting 2020 is voor een groot deel beleidsarm en is gebaseerd op de door uw raad geamendeerde Kadernota 2019-2022. Voor de onderdelen die waren aangekondigd in de kadernota en niet zijn opgenomen in de begroting 2020 zullen wij onze beleidsambities moeten bijstellen.

Periode

Vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2020

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen