Beleids- en financiële begroting 2019-2022

Inleiding

In de bijlage vindt u de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020 – 2022.

In de begroting worden  drie programma’s onderscheiden, te weten: programma 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid, programma 2. Leefomgeving (fysiek/ruimtelijk domein), programma 3. Samenleving (sociaal domein) en Algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien. Ook zijn de beleidsproducten per programma vervangen door taakvelden.

 

In de programma’s wordt, naast de beleidscontext beschreven wat we willen bereiken, wat we daarvoor in 2019 gaan doen en wat het mag kosten.

Periode

Vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2022

Documenttype

Akkoord

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen