Beleids- en financiële begroting 2015-2018

Inleiding

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 ter vaststelling aan. De begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 is sluitend.  

De Begrotingsbrief 2015-2018, behandeld in uw vergadering van 22 september jl. vormt de basis voor de aangeboden begroting. Daarnaast heeft uw raad in uw vergadering van 23 juni 2014 de richtlijnen vastgesteld, die ook als uitgangspunt voor de begroting 2015 zijn gehanteerd. In deze begroting is verder rekening gehouden met de uitkomsten van de Septembercirculaire 2014.

Periode

Vanaf 1 januari 2015 tot 31 december 2018

Documenttype

Beleid

Bijlage

Deel dit
Mail
Bellen