Participatiehandvest ‘Zo doen we dat in Olst-Wijhe’

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vinden participatie belangrijk en waardevol. Daarom hebben zij in een participatiehandvest afspraken gemaakt over hoe de gemeente participatie ziet en toepast.

Participatie gaat om het betrekken van en samenwerken met inwoners in bijvoorbeeld plannen en projecten. De tien regels zijn de uitgangspunten voor het organiseren van participatie.

Wat zijn de tien regels?

  1. Inbreng en betrokkenheid zorgen voor betere plannen en beleid
  2. We willen minder vinden en meer vragen
  3. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen
  4. We zoeken naar het algemeen belang
  5. We waarderen en respecteren onze gesprekspartners
  6. We leren in en door de praktijk
  7. We zetten participatie ‘verstandig’ in
  8. We doen moeite om inwoners te bereiken en te betrekken
  9. Communicatie is de basis voor participatie
  10. We stemmen onze verwachtingen af

Voor de duidelijkheid leggen we bij elke regel uit wat we bedoelen. Bekijk hier het hele Participatiehandvest ‘Zo doen we dat in Olst-Wijhe’.

Deel dit
Mail
Bellen