Jaarstukken

De jaarstukken zijn het instrument waarmee het college verantwoording aflegt aan de raad over wat er in de Programmabegroting afgesproken is.

Om het gehele gemeentelijke beheer en beleid onder te verdelen werken we in onze gemeente met programma's:

  • bestuur, dienstverlening en veiligheid
  • leefomgeving
  • samenleving

Binnen deze programma's wordt in de jaarstukken antwoord gegeven op:

  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we daar voor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?
Deel dit
Mail
Bellen