Jaarstukken

De jaarstukken zijn het instrument waarmee het college verantwoording aflegt aan de raad over wat er in de Programmabegroting afgesproken is.

Om het gehele gemeentelijke beheer en beleid onder te verdelen werken we in onze gemeente met programma's:

 • Wonen en Leefomgeving
 • Veiligheid
 • Economie, Recreatie en Toerisme
 • Duurzaamheid
 • Jeugd en Onderwijs
 • Welzijn, Sport en Cultuur
 • Werk, Inkomen, Zorg
 • Dienstverlening aan inwoners en bedrijven
 • Bestuur, Bedrijfsvoering, Communicatie en algemeen

Binnen deze programma's wordt in de jaarstukken antwoord gegeven op:

 • Wat hebben we bereikt?
 • Wat hebben we daar voor gedaan?
 • Wat heeft het gekost?
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen