U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Bestuursrapportage

De bestuursrapportage is een instrument om tussentijds te rapporteren over wat de stand van zaken is van de plannen uit de Programmabegroting en hoe de gemeente er financieel voor staat.

De bestuursrapportage wordt ook gebruikt om de huidige programmabegroting aan te passen. De rapportage volgt de indeling van de programmabegroting, waarbij wordt uitgegaan van het principe dat als de zaken lopen zoals gepland, er geen melding is.

De wijzigingen die worden voorgesteld aan de raad bij een bestuursrapportage worden vastgelegd in een begrotingswijziging. De bestuursrapportage verschijnt twee keer per jaar.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen