U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Begroting

De begroting van onze gemeente geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

De begroting is ingedeeld in een aantal programma’s:

  • Bestuur, dienstverlening en veiligheid
  • Leefomgeving
  • Samenleving

Naast deze programma’s gaat er ook geld vanuit de begroting naar de posten algemene dekkingsmiddelen, overhead en wordt er rekening gehouden met onvoorziene kosten.

De begroting geeft ook inzicht in:

  • Wat willen we bereiken
  • Wat gaan we daar voor doen
  • Wat gaat het kosten.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Beleids- en financiële begroting 2021-2024  pdf 1.693,0 KB Download
Infographic begroting 2021 Olst-Wijhe  pdf 838,2 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen