Begroting

De begroting van onze gemeente geeft inzicht in de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

De begroting is ingedeeld in een aantal programma’s:

  • Bestuur, dienstverlening en veiligheid
  • Leefomgeving
  • Samenleving

Naast deze programma’s gaat er ook geld vanuit de begroting naar de posten algemene dekkingsmiddelen, overhead en wordt er rekening gehouden met onvoorziene kosten.

De begroting geeft ook inzicht in:

  • Wat willen we bereiken
  • Wat gaan we daar voor doen
  • Wat gaat het kosten.

Infographic begroting 2023

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026  pdf 2.521,8 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen