Aberson herontwikkeling

Voor de locatie van de voormalige Abersonfabriek aan de Jan Hooglandstraat in Olst heeft Nikkels plannen gemaakt om 66 woningen te ontwikkelen en te bouwen, waarvan 20 woningen voor SallandWonen. Om dit te kunnen realiseren heeft de gemeente Olst-Wijhe het bestemmingsplan aangepast. Op dit gewijzigde bestemmingsplan is in 2021 bezwaar gemaakt. Op 25 mei wees de Raad van State het bezwaar af. Concreet betekent dit dat Nikkels verder kan met hun plannen: het realiseren van 46 koopwoningen en 20 (sociale) huurwoningen voor SallandWonen.

Planning

Na de zomervakantie kan worden gestart met het slopen van de Abersonfabriek. Eind dit jaar wordt de bodem gesaneerd en begin 2023 gaat het archeologisch onderzoek van start, waarna het terrein bouwrijp wordt gemaakt. Het streven is om in het voorjaar van 2023 te starten met de bouw van de 20 huurwoningen. Als alles volgens planning verloopt staan medio 2024 de eerste woningen. 

Interesse?

Deel dit
Mail
Bellen