Informatie over versterking IJsseldijk

Het waterschap gaat aan de slag met de dijk langs de oostoever van de IJssel tussen Zwolle en Olst om Salland te beschermen tegen overstromingen.

IJsseldijk moet sterker

Dijken worden regelmatig onderzocht en getoetst. Uit een onderzoek blijkt dat de IJsseldijk onvoldoende sterk is om Salland en de stad Zwolle in de toekomst voldoende te beschermen tegen overstromingen. Het gaat om 29 kilometer dijk, van de Spooldersluis in Zwolle tot de Haereweg in Olst.

Op sommige plaatsen neemt kwelwater onder de dijk zand mee (piping), maar ook is de bekleding van de dijk niet overal sterk genoeg en moet de dijk misschien op een aantal plekken worden verhoogd. Het project IJsseldijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma IJsselwerken (voormalig HWBP).

Samen voor een veilige en mooie dijk

WDODelta onderzoekt welke maatregelen het beste genomen kunnen worden voor de IJsseldijk. Dit doet het waterschap samen met medeoverheden, bewoners en andere belanghebbenden. In de zogenoemde verkenningsfase worden gezamenlijk verschillende alternatieven voor de dijkversterking in beeld gebracht en innovatieve oplossingen onderzocht. Belangrijk is dat de veiligheid op orde komt en de maatregelen passen in de omgeving. Kijk voor meer informatie op de website IJsselwerken, het waterschap en op de site hoogwater beschermingsprogramma.

Heeft u vragen over het versterken van de IJsseldijk?

Neem dan contact op met het waterschap.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen