Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Scholen voor morgen

Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving. Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport is hierbij de succesfactor. Met elkaar realiseren wij toekomstbestendige, betaalbare voorzieningen voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0 – 16 jaar.

De afgelopen 2 jaar is er achter de schermen hard gewerkt en zijn er veel stappen gezet. We nemen u op deze pagina graag mee in de stand van zaken over ‘scholen voor morgen’.

Scholencluster Olst-Boskamp-Den Nul

De schoolgebouwen in Olst, Boskamp en Den Nul zijn verouderd en kennen een grote leegstand. Vanuit toekomstbestendigheid is een andere aanpak van belang. Dit vergt onder meer nieuwe geclusterde onderwijshuisvesting. Stichtingen De Mare en mijnplein ontwikkelen in samenwerking met de kinderopvang een mooi inhoudelijk onderwijsconcept (kindcentrum) voor de gemeente.

College stelt ‘Averbergen’ voor als locatie nieuw scholencluster Olst-Boskamp-Den Nul.

Vanuit de inhoud van het onderwijs geven de schoolbesturen de voorkeur aan een locatie op het meest noordelijke veld van het sportpark Overwetering. Vanwege een goede ruimtelijke-planologische ontwikkeling van Olst geeft het college de voorkeur aan een locatie ten noorden van zorgcentrum Averbergen. De schoolbesturen kunnen instemmen met deze locatie, mits de gemeente zorgt voor extra voorzieningen zodat maximaal recht wordt gedaan aan het onderwijskundige concept waarbij sport, spel en bewegen een belangrijke rol spelen. Het voorstel dat het college nu aan de raad voorlegt voorziet in deze extra voorzieningen en investeringen. De gemeenteraad behandelt in de vergadering van 15 juni het collegevoorstel.

Vragenuurtje voor inwoners

Vanwege de coronacrisis ging de inloopbijeenkomst voor inwoners in april niet door. Wel werd de mogelijkheid geboden om vragen te stellen of een opmerking te maken over het locatievoorstel. Bekijk het overzicht met vragen en antwoorden.

Scholencluster Wijhe

In Wijhe is er door het schoolbestuur van mijnplein meer tijd uitgetrokken om het fusieproces goed vorm te geven. Dit zal in de loop van dit jaar gereed zijn. Daarom kan de gemeenteraad pas na die tijd het voorstel voor de onderwijshuisvesting in Wijhe behandelen.

In het raadsvoorstel en de bijlagen informeren we de raad overigens wel over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek in Wijhe. De raad wordt nog niet gevraagd hierover een besluit te nemen.

Planning 2020

  • Mei 2020- Digitale informatievoorziening naar inwoners over Scholencluster Olst-Boskamp-Den Nul
  • 15 juni 2020 - Beeldvormende raadsvergadering
  • N.t.b. - Oordeelsvormende raadsvergadering
  • N.t.b. - Besluitvormende raadsvergadering
  • Najaar 2020 - Fusietraject mijnplein Wijhe afgerond

Na de raadsvergaderingen informeren wij u over de uitkomsten en het verdere traject.

Informatie

Op de website Scholen voor morgen vindt u alle informatie, maar ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief zodat u niets hoeft te missen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen