U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Scholen voor morgen

Met het project ‘scholen voor morgen’ werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving. Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport is hierbij de succesfactor. Met elkaar realiseren wij toekomstbestendige, betaalbare voorzieningen voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0 – 16 jaar.

De afgelopen 2 jaar is er achter de schermen hard gewerkt en zijn er veel stappen gezet. We nemen u op deze pagina graag mee in de stand van zaken over ‘scholen voor morgen’.

Scholencluster Olst-Boskamp-Den Nul

De schoolgebouwen in Olst, Boskamp en Den Nul zijn verouderd en kennen een grote leegstand. Vanuit toekomstbestendigheid is een andere aanpak van belang. Dit vergt onder meer nieuwe geclusterde onderwijshuisvesting. Stichtingen De Mare en mijnplein ontwikkelen in samenwerking met de kinderopvang een mooi inhoudelijk onderwijsconcept (kindcentrum) voor de gemeente.

Raad stelt ‘Averbergen’ vast als locatie nieuw scholencluster Olst-Boskamp-Den Nul

De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft 30 juni 2020 eensgezind het besluit genomen op basis waarvan een nieuw scholencluster gerealiseerd kan worden voor Olst, Boskamp en Den Nul. Dit is een belangrijke mijlpaal in het project ‘scholen voor morgen’. Hiermee bouwen de schoolbesturen van mijnplein, De Mare en de gemeente aan kwalitatief goed, betaalbaar en toekomstbestendig onderwijs en opvang voor kinderen van 0 – 14 jaar. De gemeenteraad heeft tevens ingestemd met de plek waar het nieuwe kindcentrum gebouwd kan worden. Dit wordt het gebied ten noorden van zorgcentrum Averbergen in Olst. Het project wordt ook wel kindcentrum genoemd, omdat het naast het basisonderwijs ook gaat om kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport. Met de realisatie van het nieuwe scholencluster is een investering door de gemeente en schoolbesturen van ongeveer 10 miljoen euro gemoeid. Dit bedrag is voor de bouw van het gebouw zelf en voor de inrichting van de openbare ruimte. Het gebouw wordt energieneutraal en er is veel aandacht voor de landschappelijke inpassing.Naar verwachting zal de bouw, na afronding van de ruimtelijke procedures, in 2022 kunnen beginnen en afgerond zijn in 2023..Bij de behandeling van de begroting 2021, in november van dit jaar, neemt de gemeenteraad nog een besluit over de definitieve toekenning van benodigde financiën.

Vragenuurtje voor inwoners

Vanwege de coronacrisis ging de inloopbijeenkomst voor inwoners in april 2020 niet door. Wel werd de mogelijkheid geboden om vragen te stellen of een opmerking te maken over het locatievoorstel. Bekijk het overzicht met vragen en antwoorden.

Scholencluster Wijhe

In Wijhe is er door het schoolbestuur van mijnplein meer tijd uitgetrokken om het fusieproces goed vorm te geven. Dit zal in de loop van dit jaar gereed zijn. Daarom kan de gemeenteraad pas na die tijd het voorstel voor de onderwijshuisvesting in Wijhe behandelen.

In het raadsvoorstel en de bijlagen informeren we de raad overigens wel over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek in Wijhe. De raad wordt nog niet gevraagd hierover een besluit te nemen.

Informatie

Op de website Scholen voor morgen vindt u alle informatie, maar ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief zodat u niets hoeft te missen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen