Scholen voor morgen

Met Scholen voor Morgen werken de schoolbesturen in Olst-Wijhe en de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ zijn we in onze gemeente op weg naar duurzaam onderwijs, kansrijk voor elk kind en in verbinding met de samenleving. Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport is hierbij de succesfactor.

 

Meer informatie vind je op de website van Scholen voor Morgen.

Vrijkomende schoollocaties

De schoollocaties die vrijkomen door de komst van de kindcentra komen terug naar de gemeente. Wij gaan vervolgens kijken wat we met deze locatie(s) gaan doen. Je leest hierover alles op onze pagina Vrijkomende schoollocaties.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Bijlage 2a Notitie ‘Inhoudelijke ambitie; Bouwen aan scholen van de toekomst’  pdf 224,0 KB Download
Bijlage 7a Notitie ‘Verkeer’  pdf 266,3 KB Download
Bijlage 8a Notitie ‘Vrijvallende schoollocaties’  pdf 523,3 KB Download
Bijlage 8b rapport Bouwstenen voor Sociaal ‘Scholen Olst-Wijhe; hergebruik maatschappelijk vastgoed’  pdf 4.904,3 KB Download
Bijlage 9 Notitie ‘Leefbaarheid en levendigheid’  pdf 160,1 KB Download
Bijlage 13b PVG prognose leerlingaantallen 2020-2038  pdf 797,0 KB Download
Bijlage 13c Rapport VNG expertiseteam onderwijshuisvesting  pdf 974,0 KB Download
Bijlage 1a raadsvoorstel sept 2017 - Toekomstbestendig onderwijsaanbod Salland  pdf 433,4 KB Download
Bijlage 1b eindrapport ‘Onderzoek Antwoord op de krimp’  pdf 1.954,2 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen