Broekslag, Wijhe

In 2024 en 2025 gaan we aan de slag in de wijk Broekslag. Dit gebeurt in twee fases. In 2024 starten we met fase 1: Emmalaan, Wilhelminalaan, Prins Hendrikstraat en Willem de Zwijgerlaan. In 2025 gaan we verder met fase 2: Broekslag, Torenstraat, Huninkhof en Beatrixlaan.

Wat gaan we doen?

We vervangen alle stoepen en straten, we passen de straatverlichting aan en ook het groen nemen we onderhanden. Daarnaast leggen we een apart hemelwaterriool aan voor de opvang en afvoer van hemelwater. Zo kan het regenwater bij een plensbui bijvoorbeeld makkelijker worden afgevoerd. Op deze manier passen we ons aan op het veranderende klimaat. 

Voor en door bewoners

We vinden het belangrijk dat bewoners kunnen meedenken over de plannen en het ontwerp. In 2020 hielden we een bewonersonderzoek in de wijk. Begin dit jaar is er een inloopbijeenkomst gehouden voor alle bewoners en daarnaast is er per straat een werkgroep gevormd. Deze werkgroep behartigt de belangen van de straat en praat en denkt met ons mee over de plannen.

Alle input uit het bewonersonderzoek, de inloopbijeenkomsten en de werkgroepen hebben we meegenomen in de totstandkoming van het voorlopig ontwerp. Dit plan is op 18 april is gepresenteerd tijdens een tweede inloopavond en kon ook via onze website worden bekeken.

Definitief ontwerp Fase 1

Op en over het voorlopig ontwerp zijn diverse vragen en reacties binnen gekomen. Deze zijn verwerkt in een reactienota  en waar van toepassing verwerkt op tekening. Hiermee is het definitieve ontwerp van het nieuwe inrichtingsplan voor fase 1 vastgesteld. De definitieve ontwerpen zijn onderstaand per straat te bekijken/downloaden.   

Vervolg

In de komende periode wordt het ontwerp vertaald naar technische tekeningen en een bestek en vindt nader overleg plaats met bijvoorbeeld ProRail en het waterschap over de afvoer van het in te zamelen hemelwater en met de nutsbedrijven over de eventuele gevolgen voor de aanwezige kabels en leidingen.
Het werk wordt dit najaar aanbesteed, waarna de aannemer kan starten met de werkvoorbereiding, de inkoop van materialen en het maken van een werkplanning. Begin 2024 willen we starten met de daadwerkelijke realisatie van de plannen.

Groenplan

De nieuwe beplanting in de straten maakt nog geen onderdeel uit van het inrichtingsplan. In een later stadium zitten we weer samen met de werkgroepen om tafel voor de invulling van het groen; welke planten en bomen komen waar. Uiteraard plaatsen we het groenplan te zijner tijd ook op deze pagina.  

Vragen?

Heb je vragen over deze reconstructie/herinrichting? Neem dan gerust contact op met onze projectleider Jaring Walta via telefoonnummer is 14 0570.

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Reactienota reconstructie Broekslag fase 1  pdf 161,7 KB Download
Definitief Ontwerp - Willem de Zwijgerlaan  pdf 9.965,6 KB Download
Definitief Ontwerp - Prins Hendrikstraat  pdf 10.582,4 KB Download
Definitief Ontwerp - Emmalaan-Wilhelminalaan  pdf 5.587,0 KB Download
Definitief Ontwerp - Totaalplan Broekslag fase 1  pdf 17.501,1 KB Download
Deel dit
Mail
Bellen