Noordmanshoek

Ten noorden van Wijhe, tussen de spoorlijn Zwolle-Deventer en de Rijksstraatweg (N337), ligt De Noordmanshoek. Een open gebied van 25 hectare.

Dit gebied is ooit aangekocht door de gemeente Olst-Wijhe om ontwikkeld te worden als bedrijventerrein. Deze ontwikkeling heeft nooit plaatsgevonden en De Noordmanshoek wordt nu gepacht door boeren. In het zuidelijke deel is Zonnepark De Noordmanshoek reeds gerealiseerd. Dit zonnepark is ontwikkeld door Goed Veur Mekare. 

De afgelopen 9 jaar heeft de gemeente het bewonersinitiatief van de Stichting Noordmanshoek (voorheen werkgroep Noordmanshoek) actief gesteund. In de afgelopen periode is daarin de rol aangepast aan de fase van het proces. Van actief ondersteunend, via het geven van subsidie voor externe expertise voor de Stichting naar samenwerkend onder leiding/regie van de stichting Noordmanshoek (NMH) en tot slot toetsend. Dit laatste heeft geleid tot het besluit van de gemeenteraad op 22 april 2024 dat de gemeente zelf de regie gaat nemen. 

Het is het vervolg op het onderzoek dat de gemeente heeft laten doen naar de consequenties van de, eind 2023 getrokken, conclusie dat het plan van aanpak van de Stichting Noordmanshoek niet voldoet aan de door de gemeenteraad gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten. 

De gemeente gaat zich nu zelf oriënteren op mogelijkheden om het gebied Noordmanshoek in ontwikkeling te brengen. Hiervoor gaat een ruimtelijk beeld en een ontwikkelstrategie gemaakt worden. 

 

 

 

Deel dit
Mail
Bellen