Hondenbelasting in Olst-Wijhe

Tijdens het kernenbezoek aan de Elshof werd gevraagd waarvoor de hondenbelasting in Olst-Wijhe nu precies gebruikt wordt: voor de bestrijding van overlast veroorzaakt door honden of voor andere zaken. In onze gemeente is ervoor gekozen de hondenbelasting niet te oormerken.

Dit betekent dat de opbrengst van de hondenbelasting niet een specifiek doel heeft, maar gestort wordt in de algemene middelen. Net als bijvoorbeeld de opbrengst van de OZB. Uit de algemene middelen worden vervolgens allerlei kosten voor uitvoering van beleid betaald, zoals de maatregelen die overlast van hondenpoep tegen moeten gaan. De raad heeft inmiddels besloten dat er geen extra geld meer beschikbaar wordt gesteld voor de bestrijding van overlast door hondenpoep. Er zijn gemeenten die de hondenbelasting wel specifiek gebruiken voor de bestrijding van overlast. In die gemeenten zijn dan ook regels en richtlijnen voor de besteding van de gelden door de betreffende gemeenteraad vastgesteld.

 

 

Deel dit
Mail
Bellen