De Brabantse Wagen, Wijhe

Een aantal bomen in De Brabantse Wagen hebben hun beste tijd gehad. Het is daarom noodzakelijk om deze te vervangen. Zo is bij een aantal van de paardenkastanjes de kastanjebloedingsziekte geconstateerd en zijn enkele esdoorns niet goed gevormd. We hebben daarom moeten besluiten om een aantal hiervan te kappen en te vervangen door nieuwe bomen. Samen met aanwonenden willen we een nieuwe, toekomstbestendige, bomenlaan maken.

Proces

Begin juni heeft BoomTotaalZorg, in opdracht van de gemeente, een inventarisatie in de straat uitgevoerd. Alle bomen zijn individueel beoordeeld (welke zijn echt aan vervanging toe en welke zijn nog goed genoeg) en letterlijk in kaart gebracht. 

Tijdens een rondgang in de straat hebben we aanwonenden verteld wat er boomtechnisch aan de hand is en hebben we uitleg gegeven over verschillende keuzes. Ook konden aanwonenden tijdens deze avond hun zorgen en wensen kenbaar maken. Vanuit beleving, techniek en beleid hebben we na deze avond een goed totaalbeeld gekregen van de stand van zaken. Hierna zijn een aantal scenario’s uitgewerkt met verschillende boomopties. 

Vervolgens zijn de verschillende scenario’s met de nieuwe boominrichting voor De Brabantse Wagen tijdens een inloopavond op het gemeentehuis gepresenteerd. Het meest gedragen scenario is uiteindelijk uitgewerkt.

Definitief plan

Een aantal paardenkastanjes is ziek en een aantal esdoorns is niet goed gevormd. Daarvoor is nu een kapvergunning aangevraagd. Na de kap worden 18 nieuwe bomen geplant in verschillende soorten. Het definitieve plan is hier te bekijken. 

Aanplant nieuwe bomen

Op basis van dit plan is een kapvergunning aangevraagd en goedgekeurd. Omdat er geen bezwaren zijn binnengekomen, starten we 11 maart met de werkzaamheden. Dan begint aannemer ‘Boomtotaalzorg’ met het kappen van de oude bomen. Let op: hierdoor kan de weg soms even dicht zijn. Na het kappen planten we nieuwe bomen. Deze werkzaamheden duren tot het einde van de week.

In de zomer snoeien we de bomen die blijven staan. We doen dit later in het jaar om te voorkomen dat de bomen gaan 'bloeden' na het snoeien.

Vragen? Stel ze gerust!

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met projectleider Paul Terhorst via telefoonnummer 14 0570.

Deel dit
Mail
Bellen