Biedprocedure Tellegen Wijhe

De Tellegen-locatie in Wijhe komt inclusief opstal in verkoop voor herontwikkeling naar woningbouw. Het is een mooie kans om op deze groene inbreidingslocatie in het centrum van Wijhe een duurzaam woningbouwplan te realiseren met respect voor de natuur. De woningen passen binnen het karakter van de wijk en het dorp en dragen bij aan de visie van de gemeente: ‘Een toekomstbestendige, eigenzinnige regionale woongemeente aan de IJssel’.

Wij zoeken ontwikkelaars

Wij dagen graag geïnteresseerde ontwikkelaars uit om een plan te maken en een bieding uit te brengen. De grond wordt verkocht met de bestemming ‘maatschappelijk’. De ontwikkelaar is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van het bestemmingsplan, inclusief de daarvoor benodigde/relevante onderzoeken.

Gebied en ligging

Het plangebied bestaat uit de locatie Tellegenschool en eventueel een deel van het naastgelegen grasveld. Het gebied ligt aan Achter de Hoven 37 in het centrum van Wijhe ten westen van de Langstraat en op korte afstand van de rivier de IJssel. De locatie van de Tellegenschool wordt inclusief opstal verkocht.

Biedboek

Het college van B&W stelde vast dat de locatie wordt ontwikkeld naar woningbouw met specifieke aandacht voor starters en senioren in koop en huur. Voor de verkoop van locatie Tellegen is een Biedboek opgesteld met kaders en uitgangspunten waarbinnen het terrein ontwikkeld kan worden. Daarnaast bevat het Biedboek de voorwaarden en bepalingen voor het (verkoop)proces en een planning. De inschrijving start 10 juni 2022 

We zijn zoek naar het beste plan in combinatie met het beste bod voor locatie Tellegen. De beoordeling vindt plaats op basis van het Biedboek. Ontwikkelaars kunnen zich inschrijven voor deze openbare verkoopprocedure. Iedere partij mag inschrijven als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden, dan wordt de inschrijving niet geaccepteerd en uitgesloten van de verdere procedure. 

Schouw locatie van 20-23 juni (op inschrijving)

Het is mogelijk om voorafgaand aan de vragenronde van 20 tot en met 23 juni de locatie te bekijken met maximaal 2 personen per potentiële inschrijver. Je kunt hiervoor inschrijven via Datumprikker. Vragen worden niet tijdens de schouw beantwoord maar kun je eventueel samen met andere vragen insturen in de schriftelijke vragenronde (van 10 juni tot en met 23 juni). Jouw vragen worden beantwoord via een nota van inlichtingen.

Planning

 • 10 juni: Biedboek staat online
 • 20 t/m 23 juni: Schouw van de locatie (op inschrijving)
 • tot 29 juni: Vragenronde (schriftelijk via format)
 • 13 juli: Publiceren vraag- en antwoordenlijst
 • 28 augustus: sluitingsdatum indienen plan en bieding (bijlagen)
 • 28 augustus t/m 14 september: Beoordeling plannen inschrijvingsvereisten en kwaliteit
 • 16 t/m 29 september: Stemmen op plannen door omwonenden (digitaal stemmen)
 • 3 oktober: Uitslag stemming omwonenden
 • 5 t/m 18 oktober: Score van de plannen en financiële biedingen bij elkaar brengen + bekendmaking uitslag. 
 • wordt nader bepaald: Bekendmaking collegebesluit (onder voorbehoud Bibob) 
 • wordt nader bepaald: Bibob screening

Contact 

Voor vragen kun je contact opnemen met Natasja Hulsebos per mail n.hulsebos@olst-wijhe.nl of via 06-10010966.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen