Informatie Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Op woensdag 15 maart 2023 vinden in Nederland de verkiezingen plaats van de leden van provinciale staten en van de besturen van waterschappen. Twee verkiezingen, die op één verkiezingsdag worden gehouden. In de gemeente Olst-Wijhe kunnen vertegenwoordigers worden gekozen voor de provincie Overijssel en grotendeels voor het waterschap Drents Overijsselse Delta. De inwoners van het gebied aan de westelijke kant van de IJssel stemmen niet voor het waterschap Drents Overijsselse Delta, maar voor het waterschap Vallei en Veluwe.

Voor meer informatie over deze bestuursorganen wordt verwezen naar hun websites op de websites van Provincie Overijssel, WDO Delta  en Waterschap Vallei en Veluwe.

De meeste inwoners van 18 jaar en ouder mogen voor beide verkiezingen een stem uitbrengen. Bepalend daarvoor is onder meer of u op 30 januari 2023 in de provincie Overijssel en/of in het gebied van het waterschap woont. De hele gemeente Olst-Wijhe ligt binnen de grenzen van de provincie Overijssel. De dorpen Welsum en Marle liggen daarnaast in het gebied van Vallei en Veluwe; alle andere plaatsen (dus op de oostelijke oever van de IJssel) liggen binnen de grenzen van waterschap Drents Overijsselse Delta Voor het mogen stemmen voor provinciale staten en voor de waterschappen gelden op enkele onderdelen andere regels. Zie daarvoor de Kieswet en de website van de Kiesraad

De gemeente zal zelf beoordelen of en voor welke besturen u een stem mag uitbrengen. U krijgt daarvoor dan begin maart 2023 een stempas, waarmee u kunt gaan stemmen bij één van onze stemlokalen. U hoeft daarvoor zelf niets te doen. U krijgt rond die tijd ook informatie over de partijen en kandidaten waarop u kunt stemmen. 

Via onze pagina over de Verkiezingen wordt periodiek informatie verstrekt over de actuele stand van zaken en ontwikkelingen.

 

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen