Mantelzorg

Een mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor iemand in de thuissituatie of in een instelling, die een beperking, chronische of levensbedreigende ziekte heeft. En met wie hij of zij al een persoonlijke band heeft. Dat kan een kind, ouder, partner, buur, vriend of kennis zijn. Bij mantelzorg is de verzorging minimaal 8 uur per week gedurende 3 maanden of langer. Mantelzorgers vervullen een belangrijke rol en daar zijn we zuinig op. Daarom investeert de gemeente Olst-Wijhe, in nauwe samenwerking met Evenmens, veel in de ondersteuning van mantelzorgers om overbelasting te voorkomen.

Evenmens informele zorg voor elkaar

Evenmens is in onze hele gemeente actief. Ze verleent ondersteuning aan mantelzorgers, zorgvragers en zorgvrijwilligers, o.a. in de vorm van een luisterend oor, het geven van informatie en advies en groepsgewijze ondersteuning met o.a. themabijeenkomsten en ontspannende activiteiten. De mantelzorgconsulent houdt wekelijks spreekuur (afwisselend in Olst en in Wijhe). Zij kan bijvoorbeeld bemiddelen bij het vinden van zorgvrijwilligers, zodat mantelzorgers even  ontlast worden in hun zorgtaken (respijtzorg).

Blijk van waardering voor Mantelzorgers

Mensen die zich intensief en vaak langdurig inzetten voor een ander verdienen naast ondersteuning ook erkenning en waardering. Wordt u verzorgd door één of meerdere mantelzorgers, dan kunt u eenmaal per jaar een Blijk van Waardering aanvragen bij de gemeente. Deze bestaat in 2019 uit VVV cadeaubonnen ter waarde van € 100,-. U kunt de cadeaubonnen aan één of meerdere mantelzorgers geven als waardering voor de hulp die zij verlenen. Uw mantelzorger kan dan naar eigen wens een persoonlijke attentie aanschaffen.

De aanvraag wordt verwerkt door de mantelzorgconsulent. Zij kan bij de uitreiking van de bonnen de mantelzorgers dan gelijktijdig informeren over verdere ondersteuningsmogelijkheden.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen