Zorgloket - Wmo

Meedoen aan de samenleving is belangrijk voor iedereen in Olst-Wijhe. Wij streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen meedoen in onze samenleving. Of het nu gaat om wonen, gezondheid, sport, vrijwilligerswerk of ontmoeten.

Ervaart u problemen om mee te doen in onze samenleving? Dan kunt u ondersteuning aanvragen. Daarbij kijken we naar uw mogelijkheden en talenten. Wij laten daarbij meer aan u en uw omgeving over. Gemeente en professionals staan klaar om u te ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossing.

Wmo-loket

De Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is bedoeld voor alle inwoners. Het uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Eventueel met hulp van vrienden, familie of bekenden.
U kunt vaak meer doen dan u zelf in eerste instantie denkt. In ons Wmo-loket vindt u tips en informatie over meedoen in de samenleving. In het Wmo-loket leest u bijvoorbeeld meer over welzijnsvoorzieningen, activiteiten, maatschappelijk werk en collectief vervoer. Typ uw zoekvraag in de zoekbalk en u vindt direct tips en informatie.

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken?

Wij hebben een team van consulenten dat weet waar u welke zorg of ondersteuning kunt krijgen. Zij kennen de voorwaarden waardoor ze u goed verder kunnen helpen. De consulenten van het Participatieteam (Toegangsteam) houden zich dagelijks bezig met ondersteuningsvragen.

U kunt telefonisch contact opnemen met onze consulenten van het Participatieteam (Toegangsteam). U kunt hen elke werkdag telefonisch bereiken tussen 09.00 uur en 10.00 uur op telefoonnummer 14 0570 (of 0570 568080). U kunt uw vraag ook per e-mail sturen.

Clientondersteuning

Soms is niet helemaal duidelijk met welke hulp u het beste geholpen bent. Het kan ook zijn dat u het moeilijk vindt om dat duidelijk te maken in het gesprek met bijvoorbeeld iemand van de Wmo. Het is prettig om zulke gesprekken met iemand erbij te voeren. De ervaring leert dat de meeste mensen graag iemand uit hun eigen netwerk meevragen, zoals een familielid, vrienden, of buren.
Wilt u liever ondersteuning van een onafhankelijk persoon hebben buiten uw netwerk, dan kan een cliëntondersteuner u helpen om ondersteuningsvragen duidelijk te krijgen. Deze persoon
neemt het niet van u over. U doet het gesprek zelf, maar krijgt ondersteuning erbij. In Olst-Wijhe bieden MEE en Stichting Vriendendiensten onafhankelijke cliëntondersteuning.

Crisissituatie?

Is er sprake van directe nood? Bel dan 112. Bel bij een crisissituatie met:

Meldpunt Bijzondere Zorg

Er zijn mensen die in een zorgwekkende situatie verkeren en hier zelfstandig geen verandering in kunnen brengen en/of hulp afwijzen. Bijvoorbeeld een familielid, een buurman/-vrouw, een gezin of iemand anders uit uw omgeving, die een zwervend bestaan leidt, zichzelf verwaarloost, zich verkommerd in zijn woning, woonoverlast veroorzaakt of vreemd of verward gedrag laat zien. Deze mensen hebben adequate hulp nodig, maar vragen hier niet zelf om. Vaak heeft iemand die in een zorgwekkende situatie verkeert meerdere problemen, zoals:

  • psychische problemen;
  • een alcohol-, drugs- of medicijnverslaving;
  • een verstandelijk handicap;
  • een vervuilde leefomgeving;
  • geen vast woonadres (dak- of thuisloos);
  • maatschappelijke problemen (bijv. schulden).

Signaleert u bovenstaande? Meld uw zorgen bij het Meldpunt Bijzondere Zorg. Op de website Meldpunt Bijzondere Zorg vindt u meer informatie en kunt u het aanmeldformulier invullen. Twijfelt u of u een melding moet maken? Neem gerust contact met hen op.

 
Ga naar Digitaal Loket - ondersteuning aanvragen
Spring naar einde Spring naar begin