Zorgloket - Jeugd

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien. Ouders zijn hier in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Wanneer ouders en/of kinderen echter problemen hebben, is het belangrijk dat ze snel de juiste hulp krijgen. De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De gemeente zorgt voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van bijna alle hulp. Het gaat onder meer om preventie, (geestelijke) gezondheidszorg, begeleiding en zorg voor jeugdigen met een beperking, specialistische jeugdzorg en ondertoezichtstellingen en Jeugdreclassering.

Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe

In Olst-Wijhe is het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe (CJG) het eerste aanspreekpunt voor vragen over opvoeding. Het CJG bestaat in de gemeente Olst- Wijhe uit:

 

Ga voor meer informatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin Olst-Wijhe naar de website. Hier leest u ook hoe contact met hen kun opnemen.

Toegangsteam Jeugd

Voor meer complexe opvoed- en opgroeivragen kunt u contact opnemen met of verwezen worden naar het Toegangsteam Jeugd. Dit team brengt samen met u in kaart welke hulp nodig is, stelt een ondersteuningsplan op en schakelt indien noodzakelijk een instantie in die de zorg of ondersteuning daadwerkelijk gaat leveren, wanneer dit niet door middel van inzet van u zelf of uw eigen netwerk lukt.

  • Het Toegangsteam Jeugd kunt u iedere werkdag tussen 9.00 tot 10.00 uur tijdens het telefonisch spreekuur bereiken via telefoonnummer  14 0570.
  • Bij spoedgevallen kunt u ook buiten het spreekuur contact opnemen via telefoonnummer 14 0570.
  • U kunt ook mailen naar het Toegangsteam Jeugd

Crisissituatie?

Is er sprake van directe nood? Bel dan 112. Bel bij een crisissituatie met:

 

Onafhankelijk vertrouwenspersoon - AKJ

Het doel is natuurlijk om u zo goed mogelijk te helpen, maar soms gaat dit niet zoals u wilt of zoals u had verwacht. Dan kan een onafhankelijke vertrouwenspersoon u helpen. U kunt hiervoor terecht bij AKJ.

 
Ga naar Digitaal Loket - ondersteuning aanvragen
Spring naar einde Spring naar begin