U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

WOZ-waarde huurwoningen

Als u een woning huurt, vindt u de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen. U betaalt geen onroerendezaakbelastingen. U ontvangt de WOZ-waarde, omdat deze van belang kan zijn bij het bepalen van de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning.

Op uw aanslag gemeentelijke belastingen vindt u de WOZ-waarde van de woning. Als huurder betaalt u geen onroerendezaakbelastingen. De onderbouwing van uw WOZ-waarde vindt u op het taxatieverslag op uw persoonlijke belastingpagina. 

DigiD

Digitaal regelen
Kijk voor meer informatie op uw persoonlijke belastingpagina. Open uw persoonlijke belastingpagina met uw DigiD (voor bedrijven met behulp van uw aanslagnummer en het totaal bedrag van de aanslag).

Schriftelijk regelen
U ontvangt uw beschikkings- en aanslagbiljet van ons. Maakt u gebruik van de Berichtenbox op Mijnoverheid.nl? Dan ontvangt u het beschikkings- en aanslagbiljet in uw Berichtenbox.

Aan de balie regelen
U kunt bij het klantcontactcentrum een kopie van uw beschikkings- en aanslagbiljet ophalen.

De meeste huurders kunnen géén geld besparen door bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Betaalt u op dit moment al bijna de maximale huur die volgens het puntenstelsel (Woningwaarderingsstelsel) is toegestaan? Dan kan het zinvol zijn om bezwaar te maken.

Bezwaar
U kunt binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag bezwaar maken. Wilt u een online bezwaarschrift indienen? U kunt direct inloggen op uw persoonlijke bezwaarformulier. Daar staat een invulformulier dat specifiek op uw aanslag van toepassing is. Zo weet u zeker dat u het bezwaar volledig en juist invult. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. U stuurt het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar. Deze werkt bij de Regionale Belastingsamenwerking.

WOZ-waarde van uw pand
De WOZ-waarde is de waarde van uw woning of bedrijfspand volgens de Wet waardering onroerende zaken. Die waarde staat op het beschikkings- en aanslagbiljet. De Regionale belastingsamenwerking bepaalt wat uw woning waard is als het verkocht zou worden op de waardepeildatum 1 januari 2019. We bepalen de waarde alsof uw woning leeg staat en de nieuwe eigenaar er meteen in kan. Er wordt gekeken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Hierbij houden we onder andere rekening met verschillen in grootte ligging, staat van onderhoud en bijgebouwen. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerende zaakbelastingen. De WOZ-waarde wordt ook door de belastingdienst en het waterschap gebruikt.

Onroerendezaakbelastingen
U betaalt een eigenarengedeelte onroerendezaakbelastingen als u eigenaar bent van een woning, bedrijfspand of grond. U betaalt een gebruikersgedeelte als u gebruiker bent van een bedrijfspand.

WOZ-waarden online inzien
Op www.wozwaardeloket.nl kunt u de WOZ-waarde van woningen in uw gemeenten bekijken. De WOZ-waarden worden wekelijks bijgewerkt

Met vragen over de puntentelling of uw maximale huur kunt u terecht bij uw woningcorporatie.

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde? 

U kunt uw vraag ook via WhatsApp stellen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen