Olst-Wijhe wil groeien met ruim 1000 woningen de komende 10 jaar

We pakken de woningcrisis stevig aan. Dit blijkt uit onze nieuwe woonvisie. Net als het landelijke beeld kent ook Olst-Wijhe het probleem van onvoldoende aanbod en stijgende huizenprijzen. We willen daarom de komende 10 jaar onder andere te groeien met 1000 tot 1200 woningen.

Aantrekkelijke woongemeente 

We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn met kenmerken als groen, rust en sociale verbondenheid. Waar ruimte is voor vernieuwende, duurzame ontwikkelingen op gebied van wonen, economie, recreatie en ook de agrarische sector. We profileren ons als een toekomstbestendige regionale eigenzinnige woongemeente. Dit betekent dat we in ons beleid en plannen de nadruk legt op wonen.  

Quote wethouder Marcel Blind: “Er zijn veel thema’s die belangrijk zijn en om voorrang strijden in deze tijd. De gemeente Olst-Wijhe ziet de wooncrisis als belangrijkste de komende jaren. Goed wonen is een recht voor iedereen. Daarom gaan we daar fors op inzetten. 

Woonvisie gemaakt met inwoners 

Hoe we dit wil bereiken staat beschreven in onze Woonvisie. Deze visie is tot stand gekomen door gesprekken met verschillende organisaties en inwoners uit onze gemeente, een online enquête, diverse onderzoeken en kennis en ervaring vanuit de gemeente. Dit gaf een mooi beeld van de woonwensen in Olst-Wijhe en bevestigt de landelijke trends.  

Speerpunten uit de woonvisie 

De belangrijkste punten uit de Woonvisie zijn:  

  • We willen het aantal koop- en huurwoningen flink uitbreiden in Olst, Wijhe, Wesepe en Boskamp en in de andere kernen wordt gewerkt aan maatwerkoplossingen. Samen met SallandWonen en beide huurdersorganisaties werkt de gemeente aan oplossingen voor de (sociale)huur.  
  • We willen ons in eerste plaats richten op eigen inwoners met in het bijzonder aandacht voor starters en senioren.  
  • We willen een goede mix van doelgroepen en woningtype. Dit vergroot de sociale samenhang, doorstroming en leefbaarheid.  
  • We willen duurzaam bouwen, aangepast aan het veranderende klimaat (klimaatadaptatie) en zorg voor biodiversiteit. Dus bouwen voor nu en de toekomst, waarbij Olstergaard een mooi voorbeeld is.  
  • We willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat er zorg is voor elkaar en ondersteuning waar nodig. 

Woonvisie ter inzage

De woonvisie is nu nog een concept. Dit concept ligt van 18 november tot 30 december 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kun je een schriftelijke inspraakreactie geven. Deze kun je schriftelijk indienen (Olst-Wijhe, postbus 23, 8130 AA Wijhe) of mailenDe concept Woonvisie met bijbehorende documenten vind je onderaan dit bericht.  

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Woonvisie 2021-2025 Olst-Wijhe  pdf 1.575,4 KB Download
Woningbehoefteonderzoek voor Woonvisie 2021 Olst-Wijhe  pdf 4.614,4 KB Download
Samenvatting woningbehoefteonderzoek voor Woonvisie 2021 Olst-Wijhe  pdf 73,5 KB Download
Startnotitie Woonvisie 2021 Olst-Wijhe  pdf 192,6 KB Download
Samenvatting resultaten enquête Woonvisie 2021 Olst-Wijhe  pdf 157,6 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen