Werk en inkomen

Wanneer u een terugval hebt in uw inkomen door verlies van werk, dan kunnen wij u mogelijk financieel ondersteunen of u helpen om weer aan de slag te gaan.

Natuurlijk wilt u in uw eigen levensonderhoud voorzien, maar dit lukt niet altijd. Er zijn verschillende uitkeringen en regelingen om u weer op weg te helpen naar werk en inkomen.

Uitkeringen

Hebt u niet voldoende inkomen om in uw eigen levensonderhoud te voorzien? Vraag dan een uitkering aan bij het UWV. Mogelijk hebt u recht op een WW uitkering, Ziektewet, WIA of een andere uitkering van het UWV. Komt u niet in aanmerking voor een uitkering van het UWV? Dan kunt u een beroep doen op de Participatiewet. Er bestaan verschillende gemeentelijke uitkeringen:

 • Bijstandsuitkering (Participatiewet)
  Hebt u geen recht op een andere uitkering? Of is uw uitkering niet genoeg om ervan rond te komen? Een (aanvullende) bijstandsuitkering vult uw inkomen aan tot het landelijk vastgestelde minimumniveau: de bijstandsnorm. In ons Digitaal Loket leest u wat u moet doen om een bijstandsuitkering aan te vragen.
 • Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen (IOAW)
  Raakt u op of na uw 50e verjaardag werkloos? Of bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Mogelijk komt u in aanmerking voor een inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte werklozen. In ons Digitaal Loket leest u wat u moet doen om deze inkomensvoorziening aan te vragen.
 • Inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)
  Bent u ondernemer en moet u uw bedrijf stoppen omdat uw inkomsten onvoldoende zij? Of bent u als ondernemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt en moet u daarom u w bedrijf stoppen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een inkomensvoorziening oudere en/of arbeidsongeschikte zelfstandigen. In ons Digitaal Loket leest u wat u moet doen om deze inkomensvoorziening aan te vragen.
 • Bijstandsuitkering voor zelfstandigen
  Als ondernemer kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. In ons Digitaal Loket leest u de voorwaarden van een bijstandsuitkering voor zelfstandigen en leest u wat u moet doen om deze uitkering aan te vragen.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor een uitkering? Neem dan contact op met de medewerkers team Werk en Inkomen.

Hoge kosten – Laag inkomen: Financiële tegemoetkomingen

Hebt u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming, zoals:

 • Reductieregeling
  De reductieregeling geeft een tegemoetkoming voor de kosten van deelname aan het sociale verkeer en de schoolkosten voor minderjarige kinderen, zoals kosten van sport, cultuur, abonnement op kranten en tijdschriften, lidmaatschap bibliotheek, internet en telefoonkosten, educatieve en recreatieve activiteiten. Voor deze regeling geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. Er geldt geen vermogensgrens. In ons Digitaal Loket vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.
 • Collectieve zorgverzekering
  De gemeente Olst-Wijhe heeft met Salland Zorgverzekeringen afspraken gemaakt over een passende zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Deze collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Bij de collectieve zorgverzekering betaalt de gemeente mee aan de kosten voor de premie. Zo blijft de premie voor u betaalbaar, bent u goed verzekerd en verkleint u de kans op onverwachte kosten aanzienlijk. In ons Digitaal Loket vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.
 • Financiële tegemoetkoming in de ziektekosten

  Aanvullende zorgverzekering
  Hebt u een collectieve zorgverzekering via de gemeente bij Salland Verzekeringen? Dan ontvangt u automatisch een tegemoetkoming van maximaal € 400,- per jaar. Hebt u een andere aanvullende zorgverzekering afgesloten? Dan kunt u deze tegemoetkoming van maximaal € 400,- per jaar aanvragen.

  Compensatie Eigen risico zorgverzekering
  Hebt u het volledige wettelijke eigen risico opgebruikt? Dan kunt u hiervoor een jaarlijks een financiële tegemoetkoming van € 200,- aanvragen. U kunt deze bijdrage ook aanvragen als uw inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. De bijdrage wordt berekend naar rato van uw inkomen. Wel is de vermogensgrens van toepassing, het vermogen in de eigen woning telt hierbij niet mee.

  In ons Digitaal Loket vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
  Hebt u hulp in de huishouding nodig en kunt u de kosten niet (volledig) betalen? Dan kunt u hiervoor een tegemoetkoming aanvragen. Daarbij wordt rekening gehouden met een maximum uurtarief. Ons toegangsteam bepaalt het aantal benodigde uren. U kunt deze bijdrage ook aanvragen als uw inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. De bijdrage wordt berekend naar rato van uw inkomen. Wel is de vermogensgrens van toepassing, het vermogen in de eigen woning telt hierbij niet mee. In ons Digitaal Loket vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.
 • Bijzondere bijstand
  Staat u onverwacht voor kosten en hebt u daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? Is het onmogelijk de kosten ergens anders vergoed te krijgen? Dan kunt u mogelijk voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om sociale redenen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen. Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Een aanvraag voor vergoeding wordt namelijk meestal afgewezen als de kosten zijn gemaakt voordat u de aanvraag indient. U kunt deze bijdrage ook aanvragen als uw inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. De bijdrage wordt berekend naar rato van uw inkomen. Wel is de vermogensgrens van toepassing.  In ons Digitaal Loket vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.
 • Individuele studietoeslag
  Studenten, vanaf 18 jaar, die door een handicap geen bijbaan kunnen nemen, kunnen een individuele studietoeslag aanvragen. Hiervoor moet de student een tegemoetkoming (of lening) op grond van de Wet Studiefinanciering ontvangen en er moet sprake zijn van een beperking waardoor niet het minimumloon kan worden verdiend. We kijken alleen naar het inkomen en vermogen van de student, het inkomen van de ouders en of inwonende broers en zussen telt niet mee. In ons Digitaal Loket vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.
 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  Hebt u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking en het Waterschap (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. U vraagt kwijtschelding aan bij de Regionale Belastingsamenwerking.

3 jaar of langer een laag inkomen?

Voor de volgende 3 regelingen geldt, dat u 3 jaar of langer van een inkomen op 110% van
de bijstandsnorm moet hebben geleefd.

 • Computerregeling
  Voor de aanschaf van een computer, laptop of tablet kunnen wij een bijdrage verstrekken. Wij verstrekken de computer in bruikleen.  Vraag de bijdrage aan voordat u de kosten maakt. Voor deze regeling geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. Ook is de vermogensgrens van toepassing. In ons Digitaal Loket vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.
 • Duurzame gebruiksgoederen
  De kosten voor inrichting en vervanging van normale duurzame gebruiksgoederen zoals een wasmachine, koelkast of gasfornuis, behoren tot de algemene kosten van bestaan en moeten in beginsel uit het inkomen worden betaald. Alleen inwoners die langer dan 3 jaar van een inkomen op 110% van de bijstandsnorm hebben geleefd en langer dan 3 jaar zelfstandig wonen, kunnen voor de kosten van reparatie of vervanging van duurzame gebruiksgoederen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Vraag deze bijdrage aan voordat u de kosten maakt, in ons Digitaal Loket leest u hoe u dit kunt doen. Voor deze regeling geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. Ook is de vermogensgrens van toepassing.
 • Individuele inkomenstoeslag
  De individuele inkomenstoeslag is een toeslag, die u jaarlijks kunt ontvangen als u 3 jaar hebt moeten rondkomen van een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Ook is de vermogensgrens van toepassing. De toeslag is voor inwoners ouder dan 21 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. De toeslag kan één keer per jaar worden aangevraagd. In ons Digitaal Loket vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming? Vul de rekenhulp in en bereken of u recht hebt op een tegemoetkoming. U kunt altijd contact opnemen met team Werk en Inkomen.

Schulden

Ziet u geen mogelijkheden meer om uit de schulden te komen? Dan kan schuldhulpverlening u wellicht uit de zorgen helpen. U kunt schuldhulpverlening aanvragen bij de gemeente. Het Budgetadviesbureau in Deventer (BAD) behandelt deze aanvragen. In ons Digitaal Loket vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Inloopspreekuur Budgetadviesbureau Deventer (BAD)

Elke maandag van 9.30 tot 11.30 uur is er een inloopspreekuur in het gemeentehuis in Wijhe. U kunt er terecht zonder afspraak. Het BAD is voor alle inwoners van de gemeente Olst-Wijhe. Ook als u een hoger inkomen hebt, kunt u terecht bij het BAD voor hulp en advies. Uiteraard is het gratis.

Maakt u liever vooraf een afspraak neemt u dan contact op met het BAD op telefoonnummer 0570-693535 of stuur een e-mail.

Belastingtoeslagen

Als u een uitkering ontvangt of recht hebt op financiële tegemoetkomingen, dan hebt u vaak ook recht op toeslagen van de belastingdienst. Op de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken, waarmee u kunt zien op welke toeslagen u recht hebt.

Bereken uw recht

Veel mensen weten niet op welke regelingen en toeslagen zij recht hebben. Het Nibud en Stimulansz hebben Bereken uw Recht ontwikkeld. Op de website Bereken uw Recht vindt u algemene informatie over landelijke regelingen en kunt u berekenen op welke regelingen en toeslagen u mogelijk recht hebt.

Regelhulp

Op de website Regelhulp vindt u algemene informatie over landelijke regelingen en vindt u een overzicht van zorg, hulp en financiële steun. Op de pagina Rekenhulp kunt u berekenen of u recht hebt op een financiële tegemoetkoming.

Regelgeving en beleid

Wij hebben beleid op het gebied van werk en inkomen vastgesteld. Op de pagina Beleid en Onderzoek vindt u alle stukken.

Vraag of twijfel?

Hebt u vragen over een uitkering, tegemoetkoming of regeling? Neem dan contact op met de medewerkers van team Werk en Inkomen of kom naar het inloopspreekuur.

 
Spring naar einde Spring naar begin