Milieuonderzoeksagenda Energievisie ter inzage tot 31 december

Het college van B en W stelde op 28 november de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vast voor de Energievisie.

In deze notitie staat wat onderzocht moet worden om goede beslissingen te kunnen nemen over de locaties voor zonnevelden en windmolens. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen voor natuur en vogels, maar ook aan schaduw en geluid. Wij hechten veel waarde aan een open proces. Daarom organiseren wij twee bijeenkomsten waar wij u niet alleen informeren, maar waar u ook mee kunt denken over het milieuonderzoek. Daarnaast gaan we met u in gesprek over hoe u geld kunt verdienen aan windmolens en zonnevelden. De bijeenkomsten vinden plaats op 7 december (Holstohus) en op 13 december (gemeentehuis). De avonden zijn gelijk van opzet en starten om 19.15 uur.

Meer informatie over de avonden of wilt u zich aanmelden?

Lees alles over de energievisie en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en informatie over hoe u een zienswijze kunt indienen.

 

 
Spring naar einde Spring naar begin