Energievisie

Windmolens en zonnevelden in Olst-Wijhe: dat doen we samen!

Duurzame energie. U hebt er vast wel eens van gehoord. In het nieuws horen we berichten over fossiele brandstoffen die opraken, maar ook over klimaatveranderingen. Overstromingen zijn aan de orde van de dag. Ook in ons land hebben we steeds meer last van het water.

Al deze dingen beïnvloeden we met ons eigen gedrag. We kunnen er dus ook wat aan doen! Samen met u gaan we aan de slag met een Energievisie. In de Energievisie staat waar en op welke manier we duurzame energie gaan opwekken in onze gemeente.

Windenergie in Olst-Wijhe; advies over wet- en regelgeving

In 2016 actualiseerde Bosch & van Rijn het toetsingskader uit 2010 voor windenergie met als resultaat vijf onderzoeksgebieden op het grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe. Hiervoor is het gehele grondgebied onderzocht op harde belemmeringen vanuit wet- en regelgeving. Onze ruimte voor duurzame energie met behulp van grote windmolens wordt onder andere beperkt door de laagvliegroute van Defensie. Zo zijn er meer belemmeringen die in het rapport Advies over wet- en regelgeving windenergie Olst-Wijhe (pdf, 31 Mb) worden genoemd. Deze belemmeringen maken dat onze onderzoeksgebieden beperkt zijn tot de vijf die nu op de kaart zijn gezet. Hiermee zijn we er zeker niet. Er zijn nog tal van voorwaarden te stellen en keuzes te maken voordat duidelijk is wat de rol van windenergie kan zijn in onze ‘energiemix’. Daarover gaat de Energievisie. Dit toetsingskader is niet vastgesteld door het college en is een intern werkdocument.

Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau

U kunt een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. U kunt hiervoor een brief sturen die u richt aan het college van burgemeester en wethouders. Een e-mail sturen ter attentie van het college mag ook. Het e-mailadres is gemeente@olst-wijhe.nl. Uw zienswijze moet uiterlijk 9 januari bij ons binnen zijn.

Spring naar einde van Recente berichten

Gesprek over windmolens en zonnevelden goed op gang

Vervolgbijeenkomst Energievisie 7-12 Olst-Wijhe

Op 7 december kwamen 75 bezoekers naar het Holstohus in Olst voor de vervolgbijeenkomst over de Energievisie. In deze visie, die samen met inwoners tot stand komt, leggen wij vast waar en hoe windmolens en zonnevelden kunnen worden gerealiseerd.

Ruim 225 inwoners praatten mee over windmolens en zonnevelden

Bijeenkomst windmolens en zonnenvelden Capellenborg Olst-Wijhe

Op woensdagavond 1 november stond de Capellenborg in Wijhe in het teken van duurzame energie. Ruim 225 inwoners kwamen naar de bijeenkomst van de gemeente over dit belangrijke thema. Wethouder Marcel Blind verwelkomde de gasten en vertelde over de noodzaak om nu aan de slag te gaan. Weervrouw Helga van Leur hield een inspirerende lezing over de verandering van het klimaat en onze rol hierin. Zij stelde vragen als: ‘Stapt u meteen onder de douche als u deze aanzet?’, ‘Wie heeft er een koelkast van 10 jaar of ouder?’, ‘Wist u dat koffie en chocola fors duurder worden als de klimaatverandering verder doorzet?’ Zo werd het onderwerp heel tastbaar.

Spring naar begin van Recente berichten
 
Spring naar einde Spring naar begin