Bijeenkomsten ‘Winkelstraten van de Toekomst’

Ben jij een (retail)ondernemer/eigenaar van commercieel vastgoed in Olst en Wijhe? En wil je ook meedenken over de visie? Meld je dan aan voor de bijeenkomst over de 'Winkelstraten van de Toekomst' op woensdagavond 31 augustus in Wijhe of donderdagavond 1 september in Olst.

Beste (retail) ondernemer/eigenaar van commercieel vastgoed in Olst en Wijhe, 

Als onderdeel van het derde centrumarrangement zijn wij samen met de ondernemersverenigingen van Olst en Wijhe bezig met het opstellen van een visie op het centrum van de beide dorpen.  

Het doel van deze visie is de actuele situatie van de detailhandel in kaart brengen en te komen tot centrumvisie voor een toegankelijke, aantrekkelijke en toekomstbestendige winkelstructuur in de dorpen. In een dorpscentrum is dat een samenspel van winkels, horeca en dienstverlening.  

Voor de realisatie en behoud van goede winkelkernen is het belangrijk de juiste keuzes te maken en vervolgens op basis daarvan een concreet uitvoerbaar actieplan samen te stellen. Wij nodigen je uit om mee te denken over de visie, zowel over de keuzes als de te nemen acties in het centrum van uw dorp. 

Jouw input is belangrijk! 

De gemeente heeft het adviesbureau BRDG Advies opdracht gegeven de centrumvisie op te stellen. BRDG adviseert op het gebied van visievorming, ruimtelijk economische structuur en ontwikkeling van commercieel vastgoed. Herman Dechesne van het bureau voert op dit moment met enkele ondernemers individuele gesprekken om input op te halen. Om een volledig beeld te krijgen willen we ook een avond organiseren waarin we met alle ondernemers en/of vastgoedeigenaren in gesprek kunnen gaan.  

Wij nodigen jullie uit voor deze dialoog-avonden op de volgende data: 

  • Wijhe woensdag 31 augustus 

Gemeentehuis Olst-Wijhe 

Raadhuisplein 1, 8131 BN Wijhe 

19:30 uur - 21:30 uur 

  • Olst donderdag 1 september 

Gemeentehuis Olst-Wijhe 

Raadhuisplein 1, 8131 BN Wijhe, Nederland 

19:30 uur - 21:30 uur 

De avond ziet er als volgt uit: 
Tijdens deze bijeenkomst geeft BRDG Advies een presentatie over de bevindingen tot nu toe. Daarna legt het bureau u een aantal vragen en stellingen voor en kun je deelnemen aan de discussie. Er is uiteraard ruimte voor vragen en/of opmerkingen. 

Opgeven voor de bijeenkomst  

Als je wil deelnemen kun je je aanmelden via m.maglio@olst-wijhe.nl. Ook voor vragen kun je hier terecht. 

Wij hopen op een grote opkomst zodat wij tot een gedegen en breed-dragende visie komen. We zien je graag op één van bovenstaande avonden! 

  

Met vriendelijke groet,  

Gemeente Olst-Wijhe samen met de ondernemersverenigingen Natuurlijk Olst en Gastvrij WIjhe  

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen