Financiële tegemoetkomingen

Hebt u een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming.

Lees voor een totaal overzicht van alle regelingen de folder Hoge kosten, laag inkomen (pdf, 22 Mb).

Reductieregeling

De reductieregeling geeft een tegemoetkoming voor de kosten van deelname aan het sociale verkeer en de schoolkosten voor minderjarige kinderen, zoals kosten van sport, cultuur, abonnement op kranten en tijdschriften, lidmaatschap bibliotheek, internet en telefoonkosten, educatieve en recreatieve activiteiten. Voor deze regeling geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. Er geldt geen vermogensgrens. In ons Digitaal Loket vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Stichting Leergeld Salland

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Ouders en verzorgers met een laag besteedbaar inkomen die in de gemeente Olst-Wijhe wonen en die geen gebruik maken van de gemeentelijke reductieregeling kunnen wellicht een beroep doen op ondersteuning van Stichting Leergeld Salland.

Collectieve zorgverzekering

Met Salland Zorgverzekeringen hebben wij afspraken gemaakt over een passende zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Deze collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering. Bij de collectieve zorgverzekering betaalt de gemeente mee aan de kosten voor de premie. Zo blijft de premie voor u betaalbaar, bent u goed verzekerd en verkleint u de kans op onverwachte kosten aanzienlijk. In ons Digitaal Loket vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Financiële tegemoetkoming in de ziektekosten

Hebt u een collectieve zorgverzekering via de gemeente bij Salland Verzekeringen? Dan ontvangt u automatisch een tegemoetkoming van maximaal € 400,- per jaar. Hebt u een andere aanvullende zorgverzekering afgesloten? Dan kunt u deze tegemoetkoming van maximaal € 400,- per jaar aanvragen.

Bijzondere bijstand

Staat u onverwacht voor kosten en hebt u daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? Is het onmogelijk de kosten ergens anders vergoed te krijgen? Dan kunt u mogelijk voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dat zijn extra, noodzakelijke kosten die u bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om sociale redenen. De kosten kunnen eenmalig zijn, maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen. Vraag bijzondere bijstand op tijd aan. Wanneer kosten ouder zijn dan drie maanden, komen deze niet meer voor vergoeding in aanmerking in het kader van de bijzondere bijstand.

U kunt deze bijdrage ook aanvragen als uw inkomen hoger is dan 110% van de bijstandsnorm. De bijdrage wordt berekend naar rato van uw inkomen. Wel is de vermogensgrens van toepassing.  In ons Digitaal Loket vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Hebt u een laag inkomen en kunt u daardoor de belastingen en heffingen niet betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat u de aanslag van de Regionale Belastingsamenwerking en het Waterschap (gedeeltelijk) niet hoeft te betalen. U vraagt kwijtschelding aan bij de Regionale Belastingsamenwerking.

3 jaar of langer een laag inkomen?

Voor de volgende 3 regelingen geldt, dat u 3 jaar of langer van een inkomen op 110% van
de bijstandsnorm moet hebben geleefd en over de afgelopen 3 jaar geen vermogen boven de geldende vermogensgrens hebt gehad.

  • Computerregeling
    Voor de aanschaf van een computer, laptop of tablet kunnen wij een bijdrage verstrekken. Wij verstrekken de computer in bruikleen.  Vraag de bijdrage aan voordat u de kosten maakt. Voor deze regeling geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. Ook is de vermogensgrens van toepassing. In ons Digitaal Loket vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.

  • Duurzame gebruiksgoederen
    De kosten voor inrichting en vervanging van normale duurzame gebruiksgoederen zoals een wasmachine, koelkast of gasfornuis, behoren tot de algemene kosten van bestaan en moeten in beginsel uit het inkomen worden betaald. Alleen inwoners die langer dan 3 jaar van een inkomen op 110% van de bijstandsnorm hebben geleefd en langer dan 3 jaar zelfstandig wonen, kunnen voor de kosten van reparatie of vervanging van duurzame gebruiksgoederen in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Vraag deze bijdrage aan voordat u de kosten maakt,. In ons Digitaal Loket leest u hoe u dit kunt doen. Voor deze regeling geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm. Ook is de vermogensgrens van toepassing.

  • Individuele inkomenstoeslag
    De individuele inkomenstoeslag is een toeslag, die u jaarlijks kunt ontvangen als u 3 jaar hebt moeten rondkomen van een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Ook is de vermogensgrens van toepassing. De toeslag is voor inwoners ouder dan 21 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd. De toeslag kan één keer per jaar worden aangevraagd. In ons Digitaal Loket vindt u de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming? Vul de rekenhulp in en bereken of u recht hebt op een tegemoetkoming. U kunt altijd contact opnemen met de medewerkers van team Werk, Inkomen en Zorg.

 
Spring naar einde Spring naar begin