Werk en inkomen

Wanneer u een terugval hebt in uw inkomen door verlies van werk, dan kunnen wij u mogelijk financieel ondersteunen of u helpen om weer aan de slag te gaan.

Natuurlijk wilt u in uw eigen levensonderhoud voorzien, maar dit lukt niet altijd. De gemeente kan u mogelijk financieel ondersteunen. Er zijn verschillende uitkeringen en regelingen om u weer op weg te helpen naar werk en waar nodig in inkomen te ondersteunen. U kunt denken aan de volgende onderwerpen:

  • voorzieningen voor minima
  • geen of een laag inkomen
  • schuldhulpverlening
  • bereken uw recht
  • regelhulp

Belastingtoeslagen

Als u een uitkering ontvangt of recht hebt op financiële tegemoetkomingen, dan hebt u vaak ook recht op toeslagen van de belastingdienst. Op de website van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken, waarmee u kunt zien op welke toeslagen u recht hebt.

Bereken uw recht

Veel mensen weten niet op welke regelingen en toeslagen zij recht hebben. Het Nibud en Stimulansz hebben Bereken uw Recht ontwikkeld. Op de website Bereken uw Recht vindt u algemene informatie over landelijke regelingen en kunt u berekenen op welke regelingen en toeslagen u mogelijk recht hebt.

Regelhulp

Op de website Regelhulp vindt u algemene informatie over landelijke regelingen en vindt u een overzicht van zorg, hulp en financiële steun. Op de pagina Rekenhulp kunt u berekenen of u recht hebt op een financiële tegemoetkoming.

Regelgeving en beleid

Wij hebben beleid op het gebied van werk en inkomen vastgesteld. Op de pagina Beleid en Onderzoek vindt u alle stukken.

Vraag of twijfel?

Hebt u vragen over een uitkering, tegemoetkoming of regeling? Neem dan contact op met de medewerkers van team Werk, Inkomen en Zorg of kom naar het inloopspreekuur.

 
Spring naar einde Spring naar begin