Wegen

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van openbare wegen, trottoirs, pleinen en verlichting. Het onderhoud geschiedt planmatig. Alle verhardingen inspecteren wij iedere 2 jaren. Op grond van deze inspectie voeren we jaarlijks een aantal werkzaamheden uit.

Parkeren

In de gemeente Olst-Wijhe kunt u vrij parkeren. Wij hebben Blauwe Zones ingesteld waardoor u dichtbij winkels kunt parkeren. U herkent de parkeerplaatsen aan de blauwe belijning (of een letter P). U mag hier maximaal 1,5 uur met uw parkeerschijf parkeren.

Openbaar vervoer

De gemeente is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Er is een verbinding per trein in de richting van Deventer en Zwolle. Tussen Deventer en Zwolle rijdt een bus en er is een buurtbusverbinding tussen Wijhe en Raalte.

Vegen van wegen

De gemeente veegt regelmatig de straten. Op deze manier houden we de straten schoon en veilig. In het Digitaal Loket leest u wanneer de veegwagen bij u in de straat komt.

Wegenlegger

Op de wegenlegger staat per weg vermeld wie welke weg moet onderhouden en welke beperkingen er eventueel zijn aan het gebruik van de weg. Ook worden de kenmerken zoals lengte, breedte, aanwezige kunstwerken (bijvoorbeeld duikers) van elke weg beschreven en er een opgave van de onderhoudsplichtigen van de wegen en kunstwerken.

Gladheidbestrijding

Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente strooit, maar het kan voorkomen dat het glad is voordat er gestrooid wordt. Lees meer over de gladheidsbestrijding in Olst-Wijhe in het Digitaal Loket.

Verlichting kapot

In onze gemeente hebben wij circa 3000 lichtmasten in beheer. Deze controleren we regelmatig op een goede werking. Ziet u een lantaarnpaal die stuk is? Kijkt u eerst of er een witte of een gele sticker op de lichtmast zit. Veel verlichting op achterpaden is van SallandWonen en zijn te herkennen aan een witte sticker met opschrift 'Het Saalien'. U kunt een defecte lamp in dit geval melden bij SallandWonen, telefoon 0572-348348.

Betreft het lichtmasten met gele stickers? Deze zijn van de gemeente. Defecte straatverlichting kunt ons online doorgeven.

 
Spring naar einde Spring naar begin