Vergunningen en regelgeving

Als u een bedrijf wilt vestigen of uitbreiden, heeft u vaak 1 of meer vergunningen of ontheffingen nodig. De gemeente helpt u bij het vaststellen wat u nodig hebt en helpt u om alles zo eenvoudig mogelijk te regelen.

Veel regelingen zijn opgegaan in de ‘omgevingsvergunning’. Op internet zijn veel hulpmiddelen beschikbaar om officiële zaken snel te regelen.

Bedrijvenloket

Als u een bedrijf wilt vestigen in de gemeente Olst-Wijhe is het belangrijk om te weten met welke vergunningen en regelgeving u te maken hebt. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen en regelgeving op het gebied van drank en horeca, bedrijfsafval, standplaatsen, winkeltijdenwet, markten. In het Bedrijvenloket vindt u hierover alle informatie.

Omgevingsvergunning

Het officieel regelen van de start van een bedrijf is een stuk eenvoudiger geworden. Vrijwel alle vergunningen voor het starten of uitbreiden van een bedrijf zijn opgegaan in 1 vergunning: de omgevingsvergunning. Dat geldt onder andere voor de bouw-, sloop-, milieu- en kapvergunning. Voor steeds meer activiteiten is geen vergunning meer nodig en volstaat u met met het maken van een melding. In het Omgevingsloket doet u zelf online een vergunningscheck.

Ondernemersplein (antwoord voor bedrijven)

Op de website van het Ondernemersplein bundelen gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk belangrijke informatie voor ondernemers. U vindt er informatie over regels, vergunningen, vereisten en subsidies waarmee bedrijven te maken kunnen krijgen.

Last van de overheid?

Aangifteformulieren in drievoud aanleveren, omslachtige vergunningprocedures en onnodige briefwisselingen. Contacten met de overheid kosten u soms veel tijd en leiden vaak ook tot irritatie. Daar wilt u vanaf. En dat willen wij ook. Hoe minder tijd u en wij kwijt zijn aan bureaucratische rompslomp, des te meer tijd er overblijft voor zaken die er écht toe doen.

Hoe kunt u een last melden?

In de afgelopen jaren hebben wij al veel regelgeving geschrapt of gewijzigd om het voor u makkelijker te maken. Toch is het goed mogelijk dat wij belangrijke zaken over het hoofd hebben gezien. Hebt u een voorbeeld van (tegenstrijdige) gemeentelijke regels of bureaucratische rompslomp? Wij horen het graag van u. Stuur ons een email en wij gaan samen met u op zoek naar een oplossing voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt.

 
Banner - verkoop Bedrijfskavels
Spring naar einde Spring naar begin