Vacature lid Rekenkamercommissies

Samenwerking tussen gemeenten

De gemeenten Olst-Wijhe en Zwartewaterland hebben in hun rekenkamercommissies twee externe leden benoemd (waaronder de voorzitter) en twee resp. drie raadsleden. Voor de externe leden is gekozen voor een personele unie. Dat betekent dat de externe leden zitting hebben in zowel de rekenkamercommissie van Olst-Wijhe als in die van Zwartewaterland.

In verband met het vertrek van een extern lid van deze rekenkamercommissie zoeken beide gemeenten:

een lid van de rekenkamercommissies


Wat verwachten we dat u gaat doen?

In samenspraak met de andere leden van de rekenkamercommissie:

a. onderzoekt u en/of laat u onderzoek doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid; in principe wordt er één onderzoek per gemeente per jaar uitgevoerd.
b. stelt u onderzoeksonderwerpen en -opzetten vast en formuleert u probleemstellingen;
c. presenteert u de onderzoeksresultaten.

Wat heeft u hiervoor nodig?

  • een HBO/Academisch werk- en denkniveau, blijkende uit opleiding en/of ervaring;
  • kennis van en inzicht in de beleidsterreinen van de lokale overheid én de politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen;
  • aantoonbare bestuurlijke ervaring en maatschappelijk betrokkenheid;
  • analytisch denkvermogen en een kritische en professionele opstelling;
  • u bent in staat tot oordeelsvorming over rapportages.
  • u bent integer en volledig onafhankelijk van de besturen van de betreffende gemeenten.

Bij voorkeur heeft u ook kennis van, en ervaring met het uitvoeren van beleidsevaluaties.

Wat stellen wij daar tegenover?

Het tijdsbeslag is afhankelijk van aard en omvang van de te kiezen onderzoeken. De vergoeding bedraagt €130,- per bijgewoonde vergadering. Gemaakte reiskosten worden op declaratiebasis vergoed overeenkomstig de tarieven zoals genoemd bij dienstreizen in het reisbesluit Binnenland. De benoeming is voor een periode van zes jaar, met de mogelijkheid maximaal één maal te verlengen met een periode van zes jaar.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer Bart Duursema, raadsgriffier van de gemeente Olst-Wijhe (tel. 14 0570).

Hebben wij uw belangstelling gewekt?

Uw reactie in de vorm van een actueel CV en een korte motivatie kunt u tot 28 juni 2019 indienen via het digitale sollicitatieformulier. De briefselectie vindt in de eerste week van juni plaats. Gesprekken worden gepland in de tweede en/of derde week van juni. U ontvangt daarover zo spoedig mogelijk bericht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen