Taalpunt

Anderhalf miljoen Nederlanders boven de 16 jaar hebben grote moeite met lezen en schrijven.

Voor onze gemeente betekent dit dat er naar schatting tweeduizend laaggeletterden zijn. Om deze mensen te helpen heeft de gemeente in samenwerking met Bibliotheek Salland, Ut Huus, Deltion College en Stichting Lezen en schrijven een Taalpunt Olst-Wijhe opgericht. Het is bedoeld voor iedereen die beter wil leren lezen, schrijven of Nederlands spreken.

Contactgegevens Taalpunt

Taalcafé

Daarnaast wordt op enkele vrijdagen per jaar ook Taalcafé georganiseerd. Kijk voor tijden en data op de site van Bibliotheek Salland.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen