Eenmalige stimuleringsregeling cultuur

De gevolgen van Corona voor de samenleving zijn groot. Ook de cultuursector is hard geraakt. De culturele sector in de gemeente Olst-Wijhe heeft ruim twee jaar stilgelegen. Nu er minder beperkingen gelden, is het een goed moment om het culturele leven weer op gang te helpen en te ondersteunen. Met deze eenmalige stimuleringsregeling cultuur geeft het college van burgemeester & wethouders financiële steun bij het organiseren van culturele activiteiten in Olst-Wijhe.

Er is een aanvraagformulier beschikbaar. Dit dien je te gebruiken bij de subsidieaanvraag.

Digitaal regelen
Vraag online de eenmalige jongeren subsidie aan. Nadat je je aanvraag hebt verstuurd, ontvang je een bevestiging. Wij nemen je subsidieaanvraag in behandeling.

Schriftelijk regelen
Je kunt schriftelijk de eenmalige jongeren subsidie aanvragen.

Aan de balie regelen
Ook bij de balies van het klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Wijhe of in het Holstohus in Olst kun je een subsidieaanvraag indienen. Vergeet niet het ingevulde format mee te nemen.

Een aanvraag voor de eenmalige stimuleringsregeling cultuur handelen wij doorgaans binnen 4 weken af. De wettelijke termijn bedraagt 8 weken. 

Deze subsidie is bedoeld voor nonprofit verenigingen en stichtingen, scholen, initiatiefnemers, cultuurmakers en overige creatieve organisatoren uit Olst-Wijhe van culturele of artistieke activiteiten die in Olst-Wijhe plaatsvinden. De subsidie is aan te vragen voor een artistieke of culturele activiteit, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, theater, dans, film, beeldende kunst, mode of vormgeving, nieuwe media of literaire cultuur.

Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsregeling cultuur moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De nonprofit organisatie is gevestigd in de gemeente Olst-Wijhe; 
 • Een vereiste is dat er samengewerkt wordt met tenminste één andere nonprofit vereniging of organisatie in Olst-Wijhe voor het ontplooien van de culturele activiteit;  
 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Olst-Wijhe; 
 • Per nonprofit organisatie en per activiteit in Olst-Wijhe kan, gedurende de looptijd van de stimulering subsidie cultuur Olst-Wijhe, één aanvraag gedaan worden. Uitzondering: wanneer kan worden aangetoond dat de doelgroep voor de activiteit anders is dan een eerder georganiseerde activiteit uit deze subsidieregeling, dan geldt een max. van twee activiteiten per nonprofit organisatie; 
 • De activiteit of project start in 2022 of 2023 en vindt uiterlijk 31 december 2023 plaats;
 • De subsidie bedraagt maximaal € 4.000. Eigen inzet en een eigen financiële bijdrage van tenminste 20% bij het mogelijk maken van jouw activiteit is een vereiste;  
 • De passende initiatieven worden financieel gewaardeerd met bovengenoemde subsidie, totdat het subsidieplafondbedrag van € 30.000 is bereikt;
 • De gemeente verleent niet voor alle culturele activiteiten subsidie. Voor activiteiten die in precies dezelfde vorm al eerder zijn uitgevoerd en die behoren tot een standaardrepertoire of programma kan geen culture subsidie aangevraagd worden;
 • Je dient te voldoen aan de eventuele COVID-19 richtlijnen die gelden op het moment van uitvoering;
 • Lukt het je niet om, na een positieve beoordeling, de activiteit uit te voeren dan betaal je het uitgekeerde subsidiebedrag terug aan de gemeente Olst-Wijhe. Over een eventuele vergoeding van de aantoonbaar gemaakte organisatiekosten (exclusief ureninzet) kun je met de gemeente in gesprek gaan;
 • De aanvraag is volledig en voorzien van een projectplan waarin de artistieke en/of culturele doelstellingen, sociaal-maatschappelijke impact en de wijze van uitvoering en begroting duidelijk staan beschreven. Dit projectplan bedraagt maximaal 1.500 woorden: 
  o De artistieke of culturele kwaliteit. Het is belangrijk dat je een duidelijke, omschreven visie hebt van wat je precies gaat doen, en dat je daarbij een cultureel of artistiek concept hebt. 
  o Sociaal-maatschappelijke impact. Betreft het bevorderen van contacten tussen mensen gericht op ontspanning, gezelligheid en kennismaking met (de normen en waarden van) anderen. Denk bijvoorbeeld aan ideeën en initiatieven die helpen om deze lastige coronaperiode uit te komen. Of nieuwe relevante samenwerkingen of een sociale impact die je teweeg wil brengen. 
  o De toegankelijkheid voor publieksdoelgroepen. Het is van belang dat de doelgroep waarop de activiteit zich richt, zich in de breedte uitgenodigd voelt en dat de activiteit voor hen openbaar is. 

Ben je het niet eens met onze beslissing op jouw verzoek? Dan kan je bezwaar indienen. In de subsidiebeschikking staat hoe je dit kan doen.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen