Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Senioren

Het merendeel van de senioren is niet hulp- of zorgbehoevend, woont in een gewone woning, voorziet in de eigen dag- en vrijetijdsbesteding en maakt vaak tot op hoge leeftijd gebruik van de algemene voorzieningen. Senioren leveren ook een belangrijke bijdrage aan het vrijwilligerswerk en zijn vaak maatschappelijk actief. Maar tegelijkertijd bevinden zich in de totale groep senioren ook kwetsbare groepen. Senioren met toenemende afhankelijkheid, eenzame senioren, minder mobiele of minder kapitaalkrachtige senioren. Deze groep mensen hebben extra ondersteuning en aandacht nodig van hun familie, vrienden en buren, van andere behulpzame inwoners, het welzijnswerk en overige organisaties die voor ouderen werken en van de gemeente.

Wonen

Als u wat ouder bent, gaan de dingen vaak niet meer zo gemakkelijk als u gewend was. Met wat extra hulp kunt u vaak toch in uw eigen huis blijven wonen. In de folder Senioren en Veiligheid vindt u tips voor uw eigen veiligheid en het veiligheidsgevoel thuis en op straat. Graag denken wij mee met u om u zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Kijk op Wonen in Olst-Wijhe voor meer informatie. Ook op Langzultuwonen.nl kunt u veel nuttige tips vinden.

Stimuleringsregeling tekomstgericht wonen

Gaat u binnenkort uw woning aanpassen, zodat u er langer kunt blijven wonen? En maakt u uw huis ook nog eens duurzamer? Dan hebben wij een interessante financieringsregeling van SVn.

(Mantel)zorg

Hebt u een vraag over hulp, ondersteuning of financiële ondersteuning? Neem dan contact op met het toegangsteam. Mantelzorgers vervullen vaak een belangrijke rol rondom de zorg voor ouderen. Hierover kunt u meer lezen op onze pagina Mantelzorg.

Ouderenbonden en Ouderenorganisaties

In onze gemeente zijn twee ouderenbonden actief: KBO-PCOB Boerhaar-Wijhe en KBO-PCOB Olst-Boskamp. Elke bond werkt op zijn eigen wijze aan belangenbehartiging voor ouderen en/of organiseert activiteiten voor ouderen. Er zijn binnen onze gemeente ook diverse ouderenorganisaties die op recreatief gebied actief zijn. Denkt u hierbij aan bejaardensozen, volksdansgroepen en ouderengymnastiek.

Stichting Senioren-Web Olst-Wijhe

Er wordt steeds meer gecommuniceerd via computers en internet. We kunnen (bijna) niet meer zonder internet en e-mail. Stichting Senioren-Web Olst-Wijhe helpt mensen die nog niet zo goed hun weg weten in de digitale wereld. Daarvoor wordt op een aantal locaties binnen de gemeente computerles gegeven. Voor informatie kunt u terecht bij Thies Bijmald, via telefoonnummer 0570-562623 of e-mail.

Wegwijs dementie Olst-Wijhe

Als geheugenproblemen in uw leven komen, omdat het uzelf of uw naaste overkomt kunt u behoefte hebben aan informatie. Op de site van Wegwijs dementie Olst-Wijhe staat informatie voor alle mensen in Olst-Wijhe die met geheugenproblemen of dementie te maken hebben. U vindt wat er mogelijk is in de gemeente Olst-Wijhe.

Uitgebreide informatie over alle onderwerpen vindt u via ons Wmo-loket.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen