Sanering Olasfa

In 2006 begon de provincie Overijssel met de afrondende bodemsanering van het terrein op de voormalige asfaltfabriek Olasfa, in de uiterwaarden van de IJssel bij Olst.

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel is de opdrachtgever van de sanering van het Olasfaterrein in Olst. Informatie over de sanering inclusief de uitgegeven nieuws- en bouwbrieven en de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa vindt u op de site van de provincie Overijssel.

Tegemoetkoming Sanering Olasfa

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa vastgesteld. In deze regeling is de tegemoetkoming geregeld die omwonenden kunnen krijgen voor de langdurige overlast die zij hebben ervaren van de bodemsanering op het Olasfaterrein in Olst. Vanaf 26 mei 2016 treedt de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa 2016 in werking. Vanaf die datum kunt u een verzoek indienen. In de regeling is een adressenlijst opgenomen voor de woningen waarop de regeling van toepassing is.
Alle informatie en het aanvraagformulier vindt u op www.saneringolasfa.nl.

Gedeputeerde Staten wijzigden de eerder vastgestelde Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa 2016 (RTSO 2016) op 12 juli 2016. U vindt de wijziging op www.saneringolasfa.nl/regeling of in het document Wijziging Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa 2016 (RTSO 2016) (pdf, 91 kB).

Adviezen Expertgroep

De GGD IJsselland heeft in opdracht van de gemeente een expertgroep van het Centrum Gezondheid & Milieu van het RIVM ingeschakeld om advies te geven over de verdere stappen in het proces rondom de sanering van Olasfa.

Klankbordgroep Olasfa

De gemeente heeft de Klankbordgroep Olasfa ingesteld op basis van het advies van de Expertgroep. De Klankbordgroep is een aantal keren bij elkaar geweest.

  1. Verslag bijeenkomst klankbordgroep Olasfa 13-10-2015 (pdf, 100 kB)
  2. Verslag bijeenkomst klankbordgroep Olasfa 12-05-2015 (pdf, 116 kB)
  3. Verslag bijeenkomst klankbordgroep Olasfa 10-03-2015 (pdf, 38 kB)
  4. Verslag bijeenkomst klankbordgroep Olasfa 27-01-2015 (pdf, 38 kB)
  5. Verslag bijeenkomst klankbordgroep Olasfa 27-11-2014 (pdf, 30 kB)
  6. Verslag bijeenkomst klankbordgroep Olasfa 23-10-2014 (pdf, 32 kB)
  7. Verslag bijeenkomst klankbordgroep Olasfa 25-09-2014 (pdf, 43 kB)
  8. Op 30 januari 2015 heeft de voorzitter van de klankbordgroep een brief (pdf, 58 kB) gestuurd aan het college van B&W. Het college heeft op 13-02-2015 een reactie (pdf, 31 kB) gegeven op deze brief.  

Maatwerkvoorschriften en trillingsprotocol

Het college van B&W heeft een besluit genomen over de maatwerkvoorschriften (pdf, 405 kB) die van belang zijn voor de werkzaamheden rondom de sanering van het Olasfaterrein. Er is een trillingsprotocol (pdf, 60 kB)opgesteld.

 
Spring naar einde Spring naar begin