Sanering Olasfa

In 2006 begon de provincie Overijssel met de afrondende bodemsanering van het terrein op de voormalige asfaltfabriek Olasfa, in de uiterwaarden van de IJssel bij Olst.

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel is de opdrachtgever van de sanering van het Olasfaterrein in Olst. Informatie over de sanering inclusief de uitgegeven nieuws- en bouwbrieven en de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa vindt u op de site van de provincie Overijssel.

Tegemoetkoming Sanering Olasfa

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa vastgesteld. In deze regeling is de tegemoetkoming geregeld die omwonenden kunnen krijgen voor de langdurige overlast die zij hebben ervaren van de bodemsanering op het Olasfaterrein in Olst. Vanaf 26 mei 2016 treedt de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa 2016 in werking. Vanaf die datum kunt u een verzoek indienen. In de regeling is een adressenlijst opgenomen voor de woningen waarop de regeling van toepassing is.
Alle informatie en het aanvraagformulier vindt u op www.saneringolasfa.nl.

Gedeputeerde Staten wijzigden de eerder vastgestelde Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa 2016 (RTSO 2016) op 12 juli 2016. U vindt de wijziging op www.saneringolasfa.nl/regeling of in het document Wijziging Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa 2016 (RTSO 2016).

Adviezen Expertgroep

De GGD IJsselland heeft in opdracht van de gemeente een expertgroep van het Centrum Gezondheid & Milieu van het RIVM ingeschakeld om advies te geven over de verdere stappen in het proces rondom de sanering van Olasfa.

  • Advies expertgroep 09-05-2014
  • Toelichting advies expertgroep 12-06-2014
  • Addendum advies expertgroep 04-07-2014
  • Vervolg advies expertgroep 20-01-2015

Klankbordgroep Olasfa

De gemeente heeft de Klankbordgroep Olasfa ingesteld op basis van het advies van de Expertgroep. De Klankbordgroep is een aantal keren bij elkaar geweest. De verslagen vindt u hiernaast.

Op 30 januari 2015 heeft de voorzitter van de klankbordgroep een brief gestuurd aan het college van B&W. Het college heeft op 13-02-2015 een reactie gegeven op deze brief.

Maatwerkvoorschriften en trillingsprotocol

Het college van B&W heeft een besluit genomen over de maatwerkvoorschriften die van belang zijn voor de werkzaamheden rondom de sanering van het Olasfaterrein. Er is een trillingsprotocol opgesteld.

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
Wijziging regeling tegemoetkoming sanering Olasfa 2016 Provincie Overijssel  pdf 91,4 KB Download
Advies expertgroep 09-05-2015 Olst-Wijhe  pdf 152,3 KB Download
Toelichting advies expertgroep 12-06-2014 Olst-Wijhe  pdf 1.500,3 KB Download
Addendum advies Expertgroep 04-07-2014 Olst-Wijhe  pdf 33,9 KB Download
Vervolg advies expertgroep 20-01-2015 Olst-Wijhe  pdf 130,8 KB Download
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 13-10-2015 Olst-Wijhe  pdf 99,2 KB Download
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 12-05-2015 Olst-Wijhe  pdf 115,5 KB Download
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 10-03-2015 Olst-Wijhe  pdf 37,8 KB Download
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 27-01-2015 Olst-Wijhe  pdf 37,2 KB Download
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 27-11-2014 Olst-Wijhe  pdf 29,3 KB Download
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 23-10-2014 Olst-Wijhe  pdf 31,4 KB Download
Verslag bijeenkomst klankbordgroep 25-09-2014 Olst-Wijhe  pdf 42,5 KB Download
Brief voorzitter klankbordgroep Olasfa 30-01-2015 Olst-Wijhe  pdf 57,7 KB Download
Reactie gemeente op brief voorzitter klankbordgroep Olasfa 13-02-2015 Olst-Wijhe  pdf 31,3 KB Download
Besluit maartwerkvoorschriften Olasfa Olst-Wijhe  pdf 404,2 KB Download
Trillingsprotocol Olasfa Olst-Wijhe  pdf 59,6 KB Download
Verslag Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst 18-5-2017  pdf 307,8 KB Download
Verslag Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst 22-06-2017  pdf 261,1 KB Download
Verslag Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst-Wijhe  pdf 221,1 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen