Contract Gazprom

We willen graag af van het contract en zoekt dus uit hoe dat kan worden geregeld. We brengen de mogelijkheden en consequenties op dit moment in beeld.

Contractontbinding kan grote consequenties hebben. Op korte termijn kan het bijvoorbeeld betekenen dat we geen gas meer geleverd krijgen. Opzeggen moet sowieso gebeuren door alle gemeenten, die bij de collectieve aanbesteding zijn betrokken. Als we hierover een besluit hebben genomen zal dat worden gedeeld op de website.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen