Verklaring Oekraïne raadsvergadering 28 februari 2022

Burgemeester Ton Strien las aan het begin van de raadsvergadering van 28 februari 2022 onderstaande verklaring voor:

"Het komt zelden voor dat we aan het begin van een raadsvergadering stil staan bij een internationale actualiteit. Ik maak vanavond een uitzondering. Donderdagmorgen zijn wij immers opgeschrikt door de brute Russische aanval op Oekraïne, een democratische en soevereine staat in centraal Europa. Een barbaarse daad van agressie en wraakzucht door Poetin, gebaseerd op leugens en bedrog, in strijd met al onze waarden en talrijke volkenrechtelijke verdragen. 

Binnen onze gemeente ligt de IJssellinie die nog herinnert aan de Koude Oorlog. Na die periode van nucleaire afschrikking, waarin Europa was gescheiden door de Muur, was onze hoop gevestigd op een nieuwe wereldorde die vrede, vrijheid en welvaart voor iedereen zou brengen. Inmiddels weten we beter en worden we met een schok geconfronteerd met dood en verderf in de Oekraïne en de dreiging die van Poetin uitgaat naar andere landen en bondgenoten. Dat vrijheid ‘niet vanzelfsprekend is’ heeft daarmee een nieuwe dimensie gekregen. Wij hielden weliswaar met veel rekening, maar niet langer dat op ons continent nog daadwerkelijk een oorlog zou worden ontketend. Dit is een historisch kantelmoment. Vanaf nu zullen we met een andere mindset leven. Het is volstrekt duidelijk dat we ons beter zullen moeten voorbereiden om onze vrijheid daadwerkelijk met alle denkbare middelen te verdedigen. En dat zal veel van ons gaan vergen. 

Vanavond denk ik aan de dappere bevolking van de Oekraïne, de mannen, vrouwen en kinderen, die in grote onzekerheid verkeren. Hun leven, have en goed zijn in groot gevaar. Ik heb grenzeloze bewondering voor het moedige verzet dat zij al dagen bieden. Ik denk ook aan de Oekraïners, vooral vrouwen en kinderen, die uit lijfsbehoud moeten vluchten. Zij mogen rekenen op onze solidariteit. Wij zullen hen in Europa, ook in Nederland en onze gemeente, gastvrij onderdak geven. Ik denk aan de familieleden, vrienden en vriendinnen van de mensen in Oekraïne die in Olst-Wijhe of elders in Nederland wonen en die zich al dagen en nachten lang grote zorgen maken. Ik denk aan de inwoners van bijvoorbeeld de Baltische staten die zich terecht bedreigd voelen, maar ook aan de heldhaftige Russen die zich tegen de oorlog verzetten, ondanks de intimidatie door de Russische overheid. 

En tenslotte denk ik aan onze eigen militairen die op de grond, op zee en in de lucht de vrijheid binnen het NAVO-grondgebied verdedigen. 
In Oekraïne zijn inmiddels al honderden slachtoffers gevallen en dat gebeurt nog steeds, ook op dit moment.

Ik nodig u allen uit om hen in stilte te herdenken."

 

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen